Regeringen vill skärpa utlänningslagen: tar sikte på företagsspioner

Publicerad: 2023-06-09 10:39

Regeringen fattade i går, den 8 juni, beslut om en lagrådsremiss med ändringar i utlänningslagen. Bland annat ska det vara möjligt att återkalla ett uppehållstillstånd om det kan antas att personen kommer att bedriva statsstyrt företagsspioneri. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024, enligt ett pressmeddelande från Justitiedepartementet den 8 juni.

Annons

- Förslagen är en del i regeringens högt prioriterade arbete när det gäller att förhindra hot mot Sveriges säkerhet, där flera förslag är att vänta, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard i Justiedepartementets pressmeddelande.

Enligt remissen berör förändringarna även att fler ärenden ska utgöra säkerhetsärenden samt att främlingspass ska kunna återkallas av säkerhetsskäl. Utöver att uppe­hålls­tillstånd ska kunna återkallas vid statsstyrt företags­spioneri, omfattas även verksamhet med koppling till terrorism. Detta ska omfatta såväl om det kan antas ske som på grund av tidigare verksamhet.

- Terrorister och spioner har inget i Sverige att göra. Det är minst sagt på tiden att vi nu ges ytterligare möjligheter att kunna återkalla uppehållstillstånden för dem som ägnar sig åt att äventyra nationens och medborgarnas säkerhet, säger Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Dela: