Regeringen uppdrar försvarsmyndigheter redovisa erfarenheter från Ukraina

Publicerad: 2023-07-14 13:57

Regeringen har beslutat att Försvarsmakten, FMV och MSB ska redovisa vilka erfarenheter och lärdomar som kan göras från Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina samt hur dessa kan tas tillvara i utvecklingen av det svenska totalförsvaret, enligt ett pressmeddelande från Försvarsdepartementet den 13 juli.

Annons

- Det är viktigt att vi systematiskt drar lärdomar av kriget i Ukraina för att stärka vårt eget totalförsvar. Det omfattar också att utvärdera hur svensk och västlig materiel har klarat stridssituationer, säger försvarsminister Pål Jonson i pressmeddelandet.

Uppdraget till Försvarsmakten ska genomföras med stöd från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, delredovisas den 6 november 2023 och slutredovisas den 7 juni 2024 samt utgöra ett underlag inför arbetet med nästa försvarsbeslut 2025.

Exempel på relevanta erfarenheter kan gälla utbildning av ukrainska soldater, vilka operativa och strategiska erfarenheter som kan göras samt hur olika försörjningslösningar har fungerat. Det kan också handla om erfarenheter ur ett totalförsvarsperspektiv som till exempel försvarsvilja och ledning.

Regeringen fattade beslut om att ge uppdrag till FMV och MSB att lämna motsvarande redovisningar som kan tas tillvara inom den fortsatta utvecklingen av totalförsvaret samt respektive myndighets verksamhetsområde, avslutar Försvarsdepartementets pressmeddelande


Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Dela: