Regeringen tillsätter utredning om exportkontroll av krigsmateriel

Publicerad: 2023-11-30 19:28

Regeringen tillsätter utredning om exportkontroll av krigsmateriel. Regeringen har utsett Per Westerberg till särskild utredare. Per Westerberg är tidigare talman och var näringsminister i Bildt-regeringen, tills maj i år var han ordförande i Aktiespararna. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2024, skriver Utrikesdepartementet i ett pressmeddelande.

Annons

Westerberg har i uppdrag att se över regelverket för tillverkning, tillhandahållande och utförsel av krigsmateriel. Detta inkluderar även riktlinjerna för utförsel och annan utlandssamverkan, enligt pressmeddelandet. Han ska även se över vissa andra frågor för att regelverket för exportkontroll av krigsmateriel ska vara uppdaterat, effektivt och ändamålsenligt.

– Regeringen går nu vidare med frågan om hur det svenska exportkontrollregelverket påverkas av ett svenskt Natomedlemskap. Sverige har, och ska fortsatt ha, en strikt och effektiv exportkontroll av krigsmateriel. Ett svenskt Natomedlemskap och det nya säkerhetspolitiska läget ställer dock krav på vissa förtydliganden i regelverket, säger utrikesminister Tobias Billström i pressmeddelandet.

Utredningen tillsätts i ljuset av ett svenskt medlemskap i Nato och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. Uppdraget är begränsat till att föreslå ändringar inför ett kommande Nato-medlemskap och innebär inte en bredare översyn av riktlinjerna, skriver UD.

Utredningen också analysera och föreslå hur regeringens riktlinjer för utförsel och annan utlandssamverkan bör uppdateras med anledning av ett svenskt Natomedlemskap, inklusive ändringar som omhändertar artikel 3 och 5 i nordatlantiska fördraget.

Utredaren ska även se över tillståndskrav för underleverantörer till svensk försvarsindustri och internationella samarbeten rörande utveckling och produktion av krigsmateriel.

Dela: