Regeringen stöttar tjeckiskt artilleri-initiativ

Publicerad: 2024-03-19 12:21

Sverige avser att stödja Tjeckiens initiativ med 30 miljoner euro för att köpa artillerigranater till Ukraina, enligt ett pressmeddelande från Försvarsdepartementet. Regeringen har beslutat att Försvarets materielverk (FMV) får förhandla och ingå avtal med ansvarig myndighet i Tjeckien för att finansiera ammunitionsköpet.

Annons

Beslutet om att stödja Tjeckiens initiativ med 30 miljoner euro görs inom ramen för Stödpaket 15, som innebär ekonomiskt stöd till fonder och olika bilaterala och multilaterala donationsprojekt för att stötta Ukraina. Enligt Försvarsdepartementet inväntar Regeringen riksdagens beslut om att godkänna en extra ändringsbudget för att kunna genomföra bidraget.

– Det ukrainska ammunitionsbehovet är stort, särskilt gällande artilleriammunition. Tjeckien har identifierat möjligheter att köpa stora mängder ammunition på världsmarknaden för donation till Ukraina. Regeringen vill stötta Tjeckien i detta arbete, säger försvarsminister Pål Jonson på X (tidigare Twitter).

Dela: