Regeringen låter FM utreda Gripen till Ukraina

Publicerad: 2023-10-06 19:14

I morse presenterade försvarsminister Pål Jonson (M), Mikael Oscarsson (Kd) och Anna Starbrink (L) det fjortonde stödpaketet till Ukraina. Stödpakets huvuddel berör ammunition och reservdelar men berör även utbildningsinsatser. Försvarsministern meddelade även att regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att med stöd från FMV analysera och redovisa förutsättningarna för att donera eller exportera JAS 39 Gripen till Ukraina. 

Annons

Stödpaketet innehåller försvarsmateriel så som bland annat artilleriammunition (155 mm), reservdelar, infanteriutrustning och ammunition till Stridsfordon 90 till ett värde av cirka 1,7 miljarder kronor. Huvuddelen av stödpaketet avser ammunition och reservdelar. Det totala värdet av hela stödpaketet är beräknat till cirka 2,2 miljarder kronor, skriver Försvarsdepartementet i ett pressmeddelande.

Regeringen föreslår att Sverige skänker infanterimateriel i form av till exempel skyddsvästar och automatkarbiner. Även grupputrustning som till exempel terrängfordon i form av fyrhjulingar, bårar, mörkersikte och -kikare samt vinterutrustning skänks, enligt pressmeddelandet.

Ukraina har också efterfrågat materiel som hjälper dem med samband över längre avstånd. I föreslaget stödpaket ingår därför utrustning för satellitsamband för både tal, video och data, skriver Försvarsdepartementet.

Vilken modell av skyddsvästar, automatkarbiner eller annan utrustning som berörs specificeras inte.

Annons

Med det fjortonde militära stödpaket kommer Sverige ha skänkt materiel till ett värde av cirka 22,2 miljarder kronor, enligt Försvarsdepartementet.

Under presskonferensen berättar försvarsministern att den orienteringsutbildning som ukrainska piloter och markpersonal gjort på Gripen-systemet nu är genomförd. Han fortsätter att berätta att regeringen uppdragit Försvarsmakten och FMV att analysera förutsättningarna för ett eventuellt stöd med stridsflyg till Ukraina.

I redovisningen ska bland annat påverkan på försvarsförmåga, försvarsekonomi samt annan försvarsverksamhet och planering ingå. Detta kan ske genom att på olika sätt stödja den F16-koalition som formats med bland annat Danmark och Nederländerna eller genom att donera eller exportera Gripen direkt till Ukraina. Uppdraget ska redovisas den 6 november då ÖB lämnar sitt militära råd.

Dela: