Regeringen: FRA huvudman för Nationellt cybersäkerhetscenter

Publicerad: 2023-04-27 12:38

Regeringen meddelar i en debattartikel på Dagens Nyheter den 27 april att Försvarets radioanstalt, FRA, kommer bli huvudman för Nationellt cybersäkerhetscenter. Ett särskilt sändebud för internationella cyberfrågor ska utses inom kort. Detta ska alltså ersätta nuvarande ordning där fyra myndigheter haft delat ansvar.

Annons

Statsminister Ulf Kristersson och de fem andra ministrarna menar, att när fyra myndigheter ansvarade för centret så uppkom problem och hänvisar i artikeln till att styrning, uppföljning och ansvarsutkrävande lidit som ett resultat av stuprör och oklar ansvarsfördelning. Däremot ska idag anslutna myndigheter fortfarande bidra och formerna för detta ska analyseras skyndsamt, heter det i artikeln.

Därutöver kommer regeringen att uppdra att centret att stärka samverkan med näringslivet och utveckla arbetet vad gäller lägesbilder. Särskild vikt ska ges till energi-, transport- och telekomsektorn för informationsutbyte om hot, sårbarheter och risker.

I år kommer regeringen påbörja arbetet med en nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi. Därutöver ska också en strategi för cyberfrågor och digitala frågor inom utrikes- och säkerhets­politiken tas fram. Avslutningsvis aviserar regeringen att de ska utse ett särskilt sändebud för internationella cyberfrågor.

Dela: