Presskonferens om läget i Sudan: "krävande operationsmiljö"

Publicerad: 2023-04-24 11:00

I morse höll statsministern, utrikesministern och försvarsministern en gemensam presskonferens med anledning av evakueringsinsatsen i Sudan. Svensk utsänd personal är nu ute ur landet och ett hemkomstprogram för krishantering väntar i Stockholm.

Annons

Igår den 23 april kl. 17:00 lämnade en konvoj, eskorterad av franska styrkor, Khartoum med bland annat 25 svenskar, varav sex barn, till en fransk militärbas norr om staden. Under natten flögs svenskarna ut ur Sudan och landade sedan i Djibouti. Därmed har samtlig svensk personal med familj evakuerats ut ur Sudan, nämner statsminister Ulf Kristersson på morgonens pressträff.

Försvarsmaktens operation att med svenska transportflygplan bistå i den fortsatta evakueringen av andra länders utsända personal fortsätter. För närvarande vet utrikesdepartementet om att cirka 150 svenskar fortsatt finns kvar i Sudan. Statsministern säger att den svenska operationen är ett resultat av ett mycket nära samarbete mellan Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, utrikes- samt försvarsdepartementet. Statsministern riktar även ett särskilt tack till Frankrike och den franska försvarsmakten.

Försvarsminister Pål Jonson tillägger att regeringen den 19 april beslutade om ett evakueringsuppdrag vilket möjliggjorde för Försvarsmakten att framgruppera i regionen för att snabbt kunna evakuera svensk personal. Riksdagsbeslutet den 23 april gav Försvarsmakten ett breddat mandat att lösa uppgiften. För närvarande finns cirka 150 anställda i regionen men det nya riksdagsbeslutet ger möjlighet att öka insatsen med upp till 400 personer. Operationsmiljön på marken är mycket krävande och ständigt föränderlig, enligt Jonson. Hittills har ingen personal från Försvarsmakten blivit skadad.

Utrikesminister Tobias Billström säger att Sverige har haft ett gott samarbete med Frankrike och även god kommunikation med den sudanesiska beskickningen i Stockholm, utöver andra internationella partners. Billström har även framfört Sveriges tack till sin franska utrikesministerkollega Catherine Colonna. Det kommer nu att finnas ett så kallat hemkomstprogram för den utsända svenska personalen och dess familjemedlemmar samt evakueringspersonal som genomförs av personer med kompetens och erfarenhet av krishantering. Sverige kommer erbjuda konsulär hjälp till svenskar kvar i landet att ta sig ut men framhåller även att alla har ett individuellt ansvar för sin egen säkerhet.

Dela: