Peder Ohlsson ny förste adjutant och chef för Kungens stab

Publicerad: 2023-10-02 14:03

Vid regeringssammanträdet den 14 september beslutades att Peder Ohlsson från och med den 1 oktober 2023 blir ny chef för Kungens stab och förste adjutant. Han lämnar därmed sin tjänst som Försvarsmaktens kommunikationsdirektör. Vid tillträdet befordras Peder Ohlsson till generalmajor, enligt ett pressmeddelande från Hovet 29 september.

Annons

Generalmajor Peder Ohlsson efterträder nuvarande stabschef generallöjtnant Jan Salestrand. Peder Ohlsson lämnar sin tjänst som Försvarsmaktens kommunikationsdirektör, som övertas av Anna Siverstig, tidigare chef för Luftstridsskolan.

Tidigare i karriären har Peder Ohlsson bland annat varit ställföreträdande marinchef och marintaktisk chef samt stabschef för insatsledningen vid myndighetens högkvarter och chef för Stockholms amfibieregemente, skriver hovet.

I en artikel på Försvarsmaktens hemsida säger han:

– Den säkerhetspolitiska situationen med krig i vårt omedelbara närområde, ett kommande medlemskap i Nato och ett högt prioriterat stöd till Ukrainas kamp har ställt höga krav på precision i vår kommunikation. Jag vill därför tacka alla kollegor som på olika sätt bidragit till ett bra och konstruktivt arbete vid genomförandet av Försvarsmaktens militärstrategiska kommunikation.

Annons

De Kungliga Staberna utgörs av stabschefen, överadjutanter samt adjutanter – vilka samtliga är officerare i Försvarsmakten. De Kungliga Staberna, under ledning av stabschefen ska stödja Kungen och Hovstaterna vid officiella ceremonier, militära övningar och uppvaktningar.

Stabschefen deltar även vid statsbesök. Staben tillhör Försvarsmakten och lyder direkt under Kungen. Stabschefen ska även bistå Kungen och Kronprinsessan med vakthavande adjutanter, skriver Hovet på sin hemsida.


Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Annons

Följ gärna oss på FacebookLinkedIn, och X (tidigare Twitter)

Dela: