Ny lag ska stoppa utländska företagsköp som kan skada Sverige

Publicerad: 2023-03-16 22:35

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag på en ny lag som skulle möjliggöra för en särskild granskningsmyndighet att granska och eventuellt förbjuda investeringar från utländska aktörer som anses hota Sveriges säkerhet.

Annons

Utländska direktinvesteringar är en viktig del av det svenska näringslivets utveckling. Samtidigt är strategiska förvärv ett av de sätt som främmande makt använder sig av för att uppnå fördelar mot andra stater.

– Majoriteten av de utländska investeringar som görs i svenska företag är värdefulla och oproblematiska, men vissa av dem är förenade med stora risker. Sådana investeringar måste kunna granskas och, om nödvändigt, stoppas, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

De flesta av EU:s medlemsstater har infört granskningssystem som gör det möjligt att hindra investeringar i inhemska företag, om dessa innebär risker ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Sverige har i dag inget sådant granskningssystem.

– Den säkerhetspolitiska utvecklingen har visat på riskerna med att främmande makt kontrollerar kritisk infrastruktur och får inflytande inom försvars- och säkerhetsindustrin. Vi behöver göra vårt yttersta för att skydda Sverige och svenska företag från att kontrolleras av främmande makt, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

Det finns med dagens regelverk inte tillräckliga förutsättningar att hindra utländska investeringar i svenska företag vars verksamhet, information eller teknik har betydelse för Sveriges säkerhet eller för allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige.

I lagrådsremissen föreslås därför en granskningsmyndighet få möjlighet att granska utländska direktinvesteringar i svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet, exempelvis i form av samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2023.

Dela: