Nu börjar övningen Aurora 23 runtom i landet

Publicerad: 2023-04-17 15:39

Idag påbörjas försvarsmaktsövning Aurora 23 som fortlöper till den 11 maj. Aurora 23 är den största militära övningen i sitt slag på mer än 25 år och omkring 26 000 män och kvinnor från Sverige och 14 andra länder kommer att delta. Övningen sker främst i de södra delarna av landet och på Gotland. 

Annons

Försvarsmakten kommer öva på allt från beredskapshöjning och mobilisering till stora samordnade anfall på marken, i luften och till sjöss. För att öva på mobilisering så kommer den 24 april ett mobiliseringsmeddelande att sändas ut i radio, via Sveriges Radio P4, över hela landet. Därutöver kommer även myndigheter att delta för att på så sätt öka den svenska totalförsvarsförmågan.

Övningen genomförs främst på Försvarsmaktens egna skjut- och övningsfält men även på privat mark, militära transporter kommer ske på vägarna vilket påverkar trafiken och militär personal kommer vara mer synliga än vanligt.

På försvarsmaktens hemsida kan du följa var och när övningarna sker

Dela: