Stöd till Ukraina: Nordiska länder upphandlar artilleriammunition

Publicerad: 2023-10-13 11:28

Sverige, Danmark, Finland och Norge har tecknat en överenskommelse om gemensam upphandling av ammunition för att möjliggöra fortsatt stöd till Ukraina. I samband med överenskommelsen lägger Sverige, Danmark och Norge en första gemensam order på artilleriammunition för ett totalt värde av 604 miljoner kronor, skriver FMV i ett pressmeddelande den 11 oktober.

Annons

– Det är ett omfattande arbete som nu gjort det möjligt att teckna samarbetsavtal och lägga en första gemensam beställning på artilleriammunition. Vi har nu satt en modell som kan användas för andra ammunitionstyper och pansarvärnsvapen, vilket minskar ledtider avsevärt när vi lägger nya gemensamma beställningar. Modellen kan även nyttjas mot andra leverantörer, säger FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson i pressmeddelandet.

Myndigheten skriver att Sverige och FMV lett förhandlingar för att koordinera upphandling av ammunition och nyttja ländernas befintliga ramavtal med ammunitionstillverkare. Det tekniska arrangemanget tillåter koordination av gemensamma upphandlingar av ammunitionsprodukter av varierande slag från den nordiska försvarsindustrin. Till en början signeras avtalet av Sverige, Danmark, Finland och Norge. Men överenskommelsen är öppen för likasinnade nationer att delta från fall till fall.

– Behovet och förbrukningen av artilleriammunition i Ukraina är mycket hög. I linje med målsättningen att donera genom en samordnad nordisk upphandling ville vi gå samman med Sverige och Danmark om upphandling för att öka och effektivisera donationerna till Ukraina och samtidigt bidra till att stärka den nordiska industriella basen och försörjningstryggheten, säger den norske försvarsministern Bjørn Arild Gram i ett pressmeddelande från den norska regeringen den 11 oktobber.

Sverige, Danmark och Norge lagt har nu lagt en första order på 155 mm artilleriammunition, där man använder sig av ett existerade ramavtal mellan Norge och ammunitionstillverkaren Nammo AS. Beställningen omfattar totalt 604 miljoner kronor med cirka 300 miljoner kronor i ett första avrop, med option på ytterligare cirka 300 miljoner kronor. Produktionen påbörjas efter årsskiftet, enligt FMV.

– De tre länderna bidrar tillsammans med cirka 600 miljoner norska kronor och Ukraina får ammunitionen 2024. NAMMO:s produktion av ammunition till Ukraina kommer inte att påverka pågående leveranser till Norge, säger den norske försvarsministern Bjørn Arild Gram.

– Om vi ​​ska fortsätta kunna stödja Ukraina och fylla på försvarets egna lager är det avgörande att vi också stärker våra produktions- och leveranskedjor av försvarsmateriel i norr, säger den danske försvarsministern Troels Lund Poulsen i ett pressmeddelande från det danska försvarsministeriet den 11 oktober.

Dela: