Ministern för civilt försvar besöker Musköbasens lägesbildsövning

Publicerad: 2023-05-03 11:37

I dag besöker Carl-Oskar Bohlin, ministern för civilt försvar, Marinens operativa stab (Maritime Operations Center, MOC) i Musköbasen. MOC genomför nu en övning i ledning och skapande av gemensamma lägesbilder till sjöss, en så kallad lägesbildsövning. Detta enligt ett pressmeddelande från Försvars­departementet.

Annons

Marinens samtliga förband och även Kustbevakningen är representerade vid lägesbildsövningen, enligt Försvarsdepartementet. Under Aurora 23 deltar Kustbevakningen med tre fartyg för att tillsammans med marinen öva sjöövervakning, transporter till sjöss och nödbogsering. Kustbevakningen har i uppdrag att i krig utföra räddningstjänster till sjöss och har med hänvisning till det säkerhetspolitiska läget intensifierat sitt samarbete med Försvarsmakten.

Dela: