Miljarduppgradering av försvarets stridsvagnar

Publicerad: 2023-10-10 11:10

FMV har tecknat kontrakt med tyska KMW att uppgradera Försvarsmaktens stridsvagnar. 44 stridsvagnar kommer att renoveras och modifieras till en kostnad om 3,5 miljarder kronor och sedermera få en ny benämning: Stridsvagn 123A. Leveranser till Försvarsmakten kommer att ske med start 2026, skriver FMV i ett pressmeddelande.

Annons

– Stridsvagnar kommer att vara ryggraden i arméns brigader för lång tid framöver, det är en slutsats vi kan dra av det pågående kriget i Ukraina. Beställningen vi nu lägger på KMW innebär en avsevärd modernisering av vår stridsvagnspark och förlänger vagnarnas livslängd åtminstone in på 2030-talet, säger Jonas Lotsne, chef FMV verksamhetsområde armémateriel i pressmeddelandet.

Myndigheten skriver att detta är början på den mest omfattande uppgraderingen av Stridsvagn 122 sedan vagnarna anskaffades i början av 2000-talet:

Uppgraderingen omfattar bland annat utbyte av i princip samtliga elektroniska komponenter i vagnen så att systemet likriktas med övriga moderna Leopard 2, ny kanon i kaliber L55 med större möjlighet att programmera ammunition, nya mörkersikten för skytt och vagnchef samt mörkerkörningskamera till föraren och slutligen nytt bandaggregat, inklusive band.

Dela: