Karlskogas revansch!

Publicerad: 2024-02-07 13:31

Tony Ring är kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga kommun. I FSN Perspektiv beskriver han nedrustningsårens påverkan på orten och vad kommunen nu gör för att skapa förutsättningar för ökad tillväxt efter försvarsbeslutet 2020.

Annons

För 50 år sedan hade AB Bofors i Karlskoga över 10 000 medarbetare och stoltheten hos såväl de som arbetade i försvarsindustrin som hos Karlskogaborna i gemen var påtaglig. Mot slutet av 1980-talet innebar det allmänna världsläget en påtaglig nedgång för försvarsindustrin och inom Nobel Industrier med dotterbolaget Bofors minskade antalet anställda med åtskilliga tusen. 

1991 slogs Nobel Industrier samman med FFV i det gemensamma bolaget Swedish Ordnance med ytterligare effektiviseringar som följd. Strukturomställningarna som genomfördes inom försvarsindustrin under 1990-talet fick stora konsekvenser för Karlskoga, ett exempel är att det revs mer än 1500 lägenheter i allmännyttan vilket är ett sorgligt rivningsrekord för en svensk kommun.

Även inställningen till försvarsindustrin förändrades över tid, och den tidigare stoltheten över Bofors förbyttes i många fall till en känsla av skuld och skam. 

Situationen försvårades ytterligare av att Riksdagen enades om två försvarsbeslut som innebar dramatiska reduktioner av det svenska försvaret. I början på 2000-talet delades den tidigare företagsstrukturen upp och det resulterade starkt förenklat i två separata bolag. 

Annons

BAE Systems Bofors med produkter inom luftvärn och artilleri samt SAAB Dynamics med produkter som Granatgeväret Carl-Gustaf, Robot 70 och AT4. Verkligheten och vardagen var alltså helt väsensskild för försvarsindustrin och för Karlskoga kommun om man jämför 1970-talets rekordår med den bistra tillvaro som rådde för dryga tio år sedan. 

Då kom vändningen… 

De första tecknen på ett nytt synsätt när det gällde vikten av ett starkare svenskt försvar kunde skönjas i samband med Rysslands olagliga annektering av Krim. För Karlskogas del var det försvarsbeslutet 2020 som innebar den definitiva vändningen, nya stora beställningar till den lokala försvarsindustrin och beslut om återetablering av Artilleriregementet A9 i Kristinehamn ställde helt nya krav på kommunen i form av näringslivssamverkan och bostadsbyggande. 

För att möta industrins önskemål startade kommunen stödfunktionen i Karlskoga som erbjuder rekryteringshjälp, inflyttningsservice och med ett övergripande uppdrag att marknadsföra Karlskoga som kommun gentemot potentiella nya medarbetare till industrin. Strategiskt jobbar också kommunen hårt med att exploatera ny industrimark samt möjliggöra för ny bostadsbebyggelse, fram till 2025 kommer över 800 nya bostadsenheter stå färdiga. 

Annons

Det går med andra ord inte att undgå att notera den kraftfulla tillväxt som präglar Karlskoga idag, men den största skillnaden märks på ett helt annat sätt. Stoltheten är tillbaka! Försvarsindustrin vittnar om ett helt annat klimat när det gäller att rekrytera nya medarbetare, idag söker sig nyexaminerade ingenjörer till SAAB och BAE för att de vill vara med och göra skillnad, så var det inte för några år sedan. 

Idag finns åter en känsla i Karlskoga att det vi utvecklar och tillverkar i vår stad på riktig gör skillnad och bidrar till att Ukraina kan försvara sig mot den brutala ryska invasionen. 

Karlskoga har fått revansch!

Tony Ring

Annons

Kommunstyrelsens ordförande, Karlskogas kommun

Dela: