GD-möte i Stockholm: Europas motståndskraft ska stärkas

Publicerad: 2023-05-17 09:28

Generaldirektören vid MSB och motsvarigheter från EU:s medlemsländer samt nio övriga länder möttes den 15-16 maj. Mötet ägde rum på Arlanda XPO där aktuella frågor inom civilskyddsarbetet diskuterades.

Annons

Enligt ett pressmeddelande från MSB den 16 maj, ledde Charlotte Petri Gornitzka, GD MSB, mötet tillsammans med EU-kommissionen. Generaldirektörsmötet hålls två gånger per år och EU-kommissionen ansvarar för mötesagendan. MSB och Försvarsdepartementet ansvarade för planeringen, då Sverige för närvarande innehar ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Av de övriga länderna, var bland annat Ukraina med för första gången som nytt deltagarland i civilskyddsmekanismen.

Civilskyddsmekanismen etablerades 2001 och fungerar genom att ett land, både inom och utanför Europa, begär stöd och resurser vid en nödsituation som överstiger den nationella kapaciteten. MSB är Sveriges kontaktpunkt gentemot EU:s civilskyddsmekanism och agerar som mottagare av förfrågningar samt erbjuder hjälp till drabbade länder. Vid behov kan MSB också förmedla stöd från andra länder till Sverige.

– Det har varit värdefullt att få ta emot mina europeiska kollegor här i Sverige. Vi har diskuterat viktiga frågor som hur vi kan stärka samhällets samlade motståndskraft, inklusive samarbetet med näringslivet och individens beredskap, säger Charlotte i MSB:s pressmeddelande.

Dela: