Frans Eriksson ny platschef vid Saab i Karlstad

Publicerad: 2023-01-17 16:55

Visionen: Personalen ska vilja stanna länge

Annons

Försvarsföretaget Saab öppnade i början på januari ett kontor i Karlstad. Kontoret kommer att inhysa affärsområdet Dynamics utvecklingsavdelning. Framför sig har de ett omfattande rekryteringsarbete. På sikt vill de anställa 200 personer.

- Vi siktar på att under 2023 rekrytera ungefär 40 nya medarbetare. Ett fåtal av dessa kommer från våra andra kontor men majoriteten är nyrekryteringar, säger Frans Eriksson som själv är nyanställd i rollen som platschef.

Lokalerna är under anpassning och i samma byggnad håller det Saabägda teknikkonsultbolaget Combitech till. Utöver arbetet med rekrytering har kontoret ett starkt fokus på att bygga en pålitlig och bra infrastruktur kring rutiner och kultur. Personalen som rekryteras ska trivas.

- Min uppgift är att prioritera att vi gör rätt saker. Det är såklart krävande att expandera och det viktigaste är att de personer som rekryteras kommer in och vill stanna länge. Vi vill vara en proaktiv organisation med arbetsglädje i fokus. Här finns spännande utmaningar för den som vill jobba med riktigt avancerad teknik och vara med att bidra till ett säkrare samhälle säger Frans Eriksson.

Annons

Frans Eriksson har en bakgrund som yrkesofficer i Försvarsmakten och på BAE Systems Bofors. Som officer arbetade han bland annat med materiel- och metodutveckling inom ammunitionsröjning vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - Swedec i Eksjö samt som stabsofficer i Mali. Numera är Frans Eriksson deltidstjänstgörande som reservofficer vid Swedec. När erbjudandet om platschefstjänsten nådde honom var det lätt att tacka ja.

- Att få möjligheten att öppna ett kontor med utvecklingsinriktning lockade. Att det dessutom är på min hemort är en fin bonus, berättar Frans Eriksson.

Innan de beslutade att öppna i Karlstad undersökte Saab möjligheterna på andra orter. Närheten till Karlstads universitet och det försvarsföretagstäta Karlskoga, med bland annat Bofors testcenter, vägde tungt.

- Utöver närheten till universitet och Karlskoga passade det oss bra att Karlstad har en stark industritradition även om det inte riktigt varit ett centrum för den typen av produktutveckling som Saab bedriver. Sammantaget finns det därför goda möjligheter för vår utvecklingsverksamhet att komplettera befintlig industri här, avslutar Frans Eriksson.

Annons

Dela: