FortV genomförde kontroller mot FRA:s byggentreprenörer

Publicerad: 2024-06-01 12:46

Fortifikationsverket har i veckan genomfört riktade kontroller av byggentreprenörer med säkerhetsskyddsavtal vid Försvarets radioanstalt. Insatsen är en fortsättning på förra årets "Operation SUA" och fokuserar på områden med höga skyddsvärden, skriver FortV i ett pressmeddelande.

Annons

– Just nu är det ett hårt tryck på myndigheten – vi bygger nytt, bygger om och rustar upp över hela Sverige. Tillväxten inom totalförsvaret gör att vi hanterar väldigt många entreprenörer och det ställer ökade krav på precision i hur vi arbetar. Målet är att kunna bidra till en ökad försvarsförmåga så effektivt vi kan, säger Anders Henningsson, Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef i pressmeddelandet.

Myndigheten skriver att de "generellt sett inte om brister efter genomförda kontroller", men framhåller att informationssäkerhet kräver särskild uppmärksamhet och att kontrollerna uppskattas av entreprenörerna.

– Säkerhetsskyddsområdet är komplext, men kontrollverksamheten bidrar till att höja både vår och entreprenörernas kunskapsnivå och vi ser att detta främjar samarbetet med dem, säger Anders Henningsson.

Dela: