FortV förvärvar flygbas

Publicerad: 2023-08-29 10:38

Fortifikationsverket har på uppdrag av Försvarsmakten köpt Storumans flygplats, tidigare Gunnarns flygbas, av Storumans kommun för 18 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutade om försäljningen i maj, och FortV får tillträde i slutet av året, enligt en artikel i Västerbottens-Kuriren den 28 augusti.

Annons

– Det är fråga om mycket skog och mycket byggnader. Framför allt så har flygplatsen kostat oss en del, inte minst i varmhållning och omskötsel, säger kommunalrådet Ulrik Dahlgren, (S), till Västerbottens-Kuriren.

VK skriver att flygbasen i Gunnarn började byggas under andra världskriget, och var i bruk som militär flygbas från 1943–2005, varefter kommunen köpte anläggningen och att reguljär flygtrafik fortsatte till och med 2010.

Greta Stridsman, kommunikationschef för Fortifikationsverket, säger till VK att man har köpt flygplatsen på uppdrag av Försvarsmakten.

– Köpet har gått igenom men det är tillträde i slutet av 2023. Det är ännu lite för tidigt att säga vad vi ska göra med fastigheten.

Louise Levin, kommunikationschef vid Flygvapnet, säger i en kommentar till Försvarssektorn Nyheter att det ännu inte är bestämt vilken verksamhet som kommer bedrivas vid flygbasen.

– Försvarsmakten gav Fortifikationsverket i uppdrag att förvärva fastigheterna för att tillgodose vår handlingsfrihet för den fortsatta tillväxten. Vi tittar på olika alternativ vad gäller vilken verksamhet som kan komma att bedrivas där.


Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Följ gärna oss på FacebookLinkedIn, och X (tidigare Twitter)

Dela: