FOIs enkätundersökning: 48 procent villiga att delta i en stridande roll

Publicerad: 2023-05-02 21:34

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har idag släppt rapporten "Den svenska allmänhetens hemberedskap och försvarsvilja", skriven av FOI-forskarna Herman Andersson och Christoffer Wedebrand. Rapporten syftar till att tillgängliggöra resultatet av en enkätundersökning som FOI låtit SCB göra, för att undersöka Sveriges hemberedskap och försvarsvilja enligt ett pressmeddelande.

Annons

År 2018 gjordes en liknande undersökning som visar att andelen som har vidtagit särskilda åtgärder för att förbereda sig för kris och krig har dubblerats från 22% till 45%. Däremot finns ingen större skillnad i hur länge respondenterna bedömer att deras lager av mat eller vatten skulle räcka.

Enkätundersökningen visar alltjämt på en hög försvarsvilja:

  • 48 procent villiga att delta i en stridande roll med risk för eget liv

  • 76 procent villiga att delta i en icke stridande roll med risk för eget liv

  • 84 procent villiga att delta i en icke stridande roll om det sker utan risk för eget liv


– Vi har haft intrycket av att många tror att försvarsviljan är lägre än vad den är. Det ökar risken för att människor inte vill ställa upp i försvaret, eftersom de tror att andra inte kommer att göra det, säger Herman Andersson i FOI:s pressmeddelande.

Dela: