Försvarssektorn i Almedalen

Publicerad: 2023-06-26 22:27

I morgon börjar Almedalsveckan. Totalt erbjuds uppemot 2 100 seminarier, paneldiskussioner och debatter utspridda över fem dagar. Försvarssektorn Nyheter kommer varje morgon att presentera de evenemang vi tror intresserar er mest.

Annons

En rad av de organisationer och myndigheter som deltar har också försvarsanknytning, och deltar eller arrangerar seminarier runt om i Visby – nedan kommer ett axplock av dessa:

Försvarsmakten

Försvarsmaktens föreläsningar hålls onsdag 28 och torsdag 29 juni, ombord på ubåtsräddningsfartyget HMS Belos i Visby hamn. De kommer även att direktsändas på Försvarsmaktens Youtube-kanal.
Läs mer!

Säkerhets- och Försvarsföretagen, SOFF

SOFF arrangerar en heldag i Almedalen onsdag 28 juni med flera seminarium på Soldathemmet. Klinttorget 4, Visby.
Läs mer!

Försvarshögskolan, FHS

Försvarshögskolan arrangerar ett seminarium om frivilliga i totalförsvaret torsdag 29 juni på Uppsala universitet Campus Gotland. Deras forskare och experter också deltar i många fler seminarier under hela veckan.
Läs mer!

Annons

Allmänna Försvarsföreningen, AFF

Allmänna försvarsföreningen är en ideell förening som arrangerar bland annat seminarier och konferenser runt om i landet. I år medverkar de i tre seminarier på olika platser i Visby.
Läs mer!

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

FOI arrangerar i år flera egna seminarier på olika platser runt om i Visby. Därutöver medverkar även FOI-forskare på seminarier anordnade av andra aktörer också.
Läs mer!

Folk och Försvar

Folk och försvar arrangerar och medverkar på seminarier runt om i Visby. Seminarierna berör bland annat totalförsvar, mänsklig säkerhet och klimatförändringarnas påverkan på säkerhetspolitiken.
Läs mer!

Kustbevakningen

KBV 002 Triton ligger i Visby hamn tisdag till torsdag, och välkomnar ombord alla som vill lära sig mer om Kustbevakningen. Triton är ett av Kustbevakningens största fartyg. Det kan ta hand om större volymer olja, nödbogsera och släcka bränder till sjöss. 
Läs mer!

Annons

Myndigheten för psykologiskt, MPF

Myndigheten för psykologiskt försvar har eget program under Almedalsveckan onsdag 28 juni – fredag 30 juni. Myndighetens medarbetare deltar även i andra arrangörers seminarier. MPF:s seminarier hålls i Bryggarsalen på Mellangatan 54 i Visby. 
Läs mer!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB arrangerar ett eget seminarium om cybersäkerhet och samarrangerar två seminarier. Samtliga sker under förmiddagen torsdag 27 juni på Korsgatan 4, i Länsstyrelsens trädgård. Därutöver medverkar de också i flera andra seminarier och rundabord-samtal onsdag till fredag.
Läs mer!


Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Annons

Dela: