Försvarssektorn i Almedalen: Torsdag 29 juni

Publicerad: 2023-06-29 08:59

Almedalsveckan fortsätter i lika högt tempo. Försvarssektorn Nyheter sållat fram de träffpunkter, debatter och seminarium vi tror intresserar er allra mest:

Annons

Försvarsmakten - Visby hamn

Ombord HMS Belos i Visby hamn, hålls tre föreläsningar under torsdagen. Under morgonen föreläser Sveriges försvarsattaché i Kiev om Kriget i Ukraina och Svenskt försvar. Senare under förmiddagen möts C Försvarsstaben Michael Claesson och C operationsledningen Carl-Johan Edström för att resonera kring Sveriges Natomedlemskap och det nordiska försvarskonceptet. Klockan 13:00 möts försvarsgrenscheferna Jonny Lindfors, Ewa Skoog Haslum och Jonas Wikman från armén, marinen respektive flygvapnet för att diskutera Försvaret av Sverige på kort och lång sikt.
Läs mer!


Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF - Bryggarsalen, Mellangatan 54 

MPF står värd för egen lokal i Bryggarsalen under Almedalsveckan. Under torsdagen genomförs tre panelsamtal klockan 13:00 - 17:00. Teman för samtalen är Hur påverkar AI våra åsikter?, Motståndskraftens mångfald – röster från Ukraina, civilsamhället och offentlig sektor samt Hur stärker vi det psykologiska försvaret på alla nivåer – från lokalt till centralt?
Läs mer!


Folk och Försvar

Folk och Försvar samarrangerar två paneler i dag tillsammans med Svenskt Näringsliv respektive FOI. Klockan 09:00 - 10:00 möts Carl-Oskar Bohlin, ministern för civilt försvar, Charlotte Petri Gornitzka, GD MSB, överbefälhavare Micael Bydén och vd:s från några av Sveriges största och viktigaste bolag för att diskutera Näringslivets roll i totalförsvarsutvecklingen. Under eftermiddagen träffas Joakim Paasikivi, Thomas Nilsson (C Must), Oscar Jonsson och tre forskare från FOI för att försöka besvara frågan Hur har Ryssland påverkats av sitt krig?


Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

FOI arrangerar idag, utöver panelsamtalet med Folk och Försvar nämnt ovan, ett eget seminarium klockan 09:00 med temat Kina köper inflytande? FOI-analytikern Ivar Ekman moderar ett samtal med representanter från ISP, FOI, UI och Sweden China Trade Council. Därutöver medverkar anställda från FOI vid två panelsamtal med teman Kan Sverige skydda sig mot cyberattacker och ickemilitär krigsföring? samt Så skyddas det svenska kulturarvet vid väpnad konflikt.

Annons

Försvarshögskolan, FHS

Försvarshögskolans medarbetare medverkar på sju olika evenemang under hela dagen. Är du extra nyfiken på var exempelvis Joakim Paasikivi eller kanske Oscar Jonsson bidrar med sina perspektiv så har FHS sammanställt ett körschema!
Läs mer!


Kustbevakningen - Visby hamn

Under förmiddagen är veckans sista chans att besöka Kustbevakningens över 80 meter långa fartyg KBV 002 Triton. Myndigheten välkomnar ombord alla som vill lära sig mer om skeppet och hur Kustbevakningen är som arbetsplats.
Läs mer!


Aerospace Almedalen - Strands veranda, Strandvägen 4

Aerospace Almedalen öppnar upp Strands veranda under torsdagen för en heldag med diskussioner om flyg och rymd. Ytan genomförs via några av Sveriges största aktörer inom svensk flyg- och rymdindustri. Ett axplock av samtalspunkterna är Ett säkrare samhälle genom rymden?, Hur skapar vi försvarsförmåga för Sveriges säkerhet?, Förändrad hotbild ger nya behov i framtiden och Svenskt luftförsvar nu och i framtiden.
Läs mer!


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB - Residensets trädgård, Korsgatan 4

MSB arrangerar ett eget seminarium och samarrangerar två seminarier. Samtliga i Residensets trädgård på Korsgatan 4. Klockan 10:45 samtalar MSB:s Åke Holmgren med toppchefer från svenska och internationella IT-företag på temat Cybersäkerhet och digital suveränitet – lärdomar från senaste årens cyberangrepp. Därutöver står myndigheten som gemensam värd för panelsamtalen 3 av 10 inte förberedda inför krisen - så kan Sverige bli mer krisvist genom att öva hemberedskap samt Informationsarenan vid kris och krig – vad har de senaste årens händelser lärt oss?
Läs mer!

Annons

14:00 - 15:30 Försvarforum: AFF, Försvarsutbildarna och KKrVA - B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B51

Försvarforum är ett samarbete mellan Allmänna Försvarsföreningen, Svenska Försvarsutbildningsförbundet och Kungl Krigsvetenskapsakademien. Almedalsveckans Försvarsforum har temat Vad blir den största utmaningen med ett Natomedlemskap? Paneldeltagare är bland annat försvarsminister Pål Jonson, riksdagsledamot Hanna Gunnarsson och samtalet modereras av Anna Wieslander, Nordeuropachef vid Atlantic Council.


18:00 - 18:45 Sweden, Finland and NATO’s changing strategic posture in the Nordic-Baltic region

Samtalet samarrangeras av Hanaholmen och Allmänna Försvarsföreningen. Frågorna till panelen är bland annat, vad är baltstaternas förväntningar på Sverige och Finland? Vad betyder Gotland för Nato? Deltagare är bland annat
Läs mer!


Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Annons

Dela: