Försvarssektorn i Almedalen: Torsdag 27 juni

Publicerad: 2024-06-27 07:34

Almedalsveckans sista dag med fint väder är här. Försvarssektorn Nyheter sållat fram de träffpunkter, debatter och seminarium vi tror intresserar er allra mest:

Annons

Försvarsmaktens HMS Belos - Visby Hamn

Ombord HMS Belos i Visby hamn, hålls tre föreläsningar under torsdagen. Under morgonen föreläser Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm: Vilka krav ställer Nato-medlemskapet på totalförsvaret? Senare under förmiddagen föreläser föreläser Carl-Johan Edström, C Operationsledningen: Vad innebär ett nordiskt försvarsområde för Sverige? Klockan 13:20 berättar C 1.Ubåtsflottiljen Paula Wallenburg om

Ubåtsvapnets framtid som allierad i Nato
Läs mer!


Myndigheten för psykologiskt försvar - Liljehornska husets innergård, Strandgatan 16

MPF står värd i egen lokal i Liljehornska husets under Almedalsveckan. Under torsdagen genomförs tre panelsamtal. Teman för samtalen är Hur kan man identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan?, Malign information influence during the 2024 super election year, Malign information influence in the U.S. elections.
Läs mer!


Säkerhet & Försvar: Arena för öppen debatt - Gotland Soldathem, Klinttorget 4

Säkerhet och Försvar: Arena för öppen debatt är ett samarbete mellan Försvarshögskolan, Sveriges Veteranförbund, Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté, Officersförbundet, Utrikespolitiska Institutet och Folk och Försvar. Föreläsningar från 08:00 till 15:45.
Läs mer!


Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

FOI arrangerar idag, utöver panelsamtalen inom Säkerhet och Försvar, ett eget panelsamtal klockan 14:30 med temat

Nato och civilt försvar - från ord till handlingCampus Gotland. Därutöver medverkar flera av myndighetens anställa i andras seminarium
Läs mer!

Annons

Försvarshögskolan, FHS

Försvarshögskolans forskare och experter medverkar på flera olika evenemang under hela dagen. Utöver arrangemanget på Säkerhet och Försvar, anordnar högskolan även ett panelsamtal med Uppsala universitet med rubriken Rättsordningen i kris och krig - hur kan forskningen bidra?
Läs mer!


Försvarsmedicin

OneMed och OperationAid har öppnat gemensam yta där grundaren Elly Reinolds som tillsammans med sjukvårdare från Ukraina berättar & visar sjukvårdsscenarion, delar med sig av krisberedskap & kunskap för ett starkare civilt försvar. Tillsammans med OneMed förs frågan kring hur svensk hälso- & sjukvård kan höja sin beredskap & skapa en robust materielförsörjning.
Lif - de forskande läkemedelsföretagen, Stiftelsen Leading Health Care (LHC), Swedish Medtech och Medtech4Health arrangerar en panel för att samtala om hur hälso- och sjukvården, läkemedels-, medicintekniska branschen och försvaret påverkas av Sveriges inträde i Nato samt hur aktörerna kan samarbeta för att stärka beredskapen.
Dagens Medicin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset möts med panelister under temat Universitetssjukhusens särskilda roll för robust sjukvård i Nato. Hur ska man balansera den dagliga planerade vården och det normala inflödet av akutpatienter med en helt ny ström av krigsskadade personer? Vem prioriterar vad som ska göras?


BAE Systems Bofors och BAE Systems Hägglunds - Strandgatan 42, Trädgården Casa Kruttornet

Under förmiddagen samlar företagens verkställande direktörer försvarspolitiker samt Mikael Frisell, chef för ledningsstaben vid FMV till ett trädgårdssamtal för att diskutera frågeställningen Politisk enighet om stärkt försvar - hur förverkligar vi nu planen?


Karlskoga kommun - S:t Hansgatan 8, Innergården

Karlskoga kommun presenterar experter på försörjningstrygghet (Security of Supply) och pratar om på vilket sätt Nato och Sverige kan utveckla spetskompetens. De kommer även diskutera om Natos strukturer kan vara ett stöd även på lokal och regional nivå för att på bästa sätt bidra till Natos samlade avskräckningsförmåga.
Läs mer!

Annons

Kustbevakningen - Visby hamn

Torsdagen är veckans sista chans att besöka Kustbevakningens över 80 meter långa fartyg KBV 002 Triton. Myndigheten välkomnar ombord alla som vill lära sig mer om skeppet och hur Kustbevakningen är som arbetsplats. Kustbevakningens generaldirektör Lena Lindgren Schelin medverkar även i en panel med temat Utan förebilder, hur ska vi säkra mångfalden och kompetensförsörjningen?
Läs mer!

Dela: