Försvarsmyndigheter toppar Förtroendebarometern - Försvarsmakten på första plats

Publicerad: 2023-03-07 17:34

Försvarsmakten ligger i topp när det gäller förtroendet för myndigheter. Det visar årets Förtroendebarometer som mäter befolkningens tilltro till institutioner, partier, massmedier och företag. På topp tio återfinns även MSB och Säpo.

– Det osäkra omvärldsläget och kriget i Ukraina har visat på vikten av försvarsvilja och ett starkt militärt försvar. Att svenska befolkningen har ett högt förtroende och tillit till Försvarsmakten är betryggande för våra gemensamma ansträngningar, säger överbefälhavaren Micael Bydén i ett meddelande på Försvarsmaktens hemsida.

Annons

Andelen som har mycket eller ganska stort förtroende för Försvarsmakten ligger på 67 procent, vilket är högst bland myndigheterna i undersökningen. Därefter kommer Skatteverket, och Säpo på 65 procent, tätt följda av Folkhälsomyndigheten på 64 procent. MSB hamnar på sjunde plats med 57 procent.

– Det höga förtroendet för Försvarsmakten är ett resultat av det hårda arbete som våra medarbetare och frivilliga gör dagligen, säger Micael Bydén.

Medieakademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. 2023 års undersökning omfattar 1201 webb-intervjuer med personer 16 år eller äldre. Årets mätning har genomförts av Kantar Public.

Dela: