Försvarsministern genomförde den sista försvarsinnovationsdialogen

Publicerad: 2023-12-01 15:08

I veckan genomfördes den fjärde och sista försvarsinnovationsdialogen, ledd av försvarsminister Pål Jonson (M). Sammankomsterna är möten mellan representanter för myndigheter och näringsliv som diskuterar vad som behövs för att öka samverkan mellan bland annat myndigheter, civila- samt traditionella försvarsföretag skriver Försvarsdepartementet i ett pressmeddelande den 28 november.

Annons

– Teknikföretagen välkomnar regeringens försvarsinnovationsinitiativ för att öka innovationskapaciteten inom militären. Vi ser stora värden i de försvarsinnovationsdialoger som genomförts och hoppas att åtgärderna som initiativet mynnar ut i bidrar till ett strategiskt användande av forsknings- och innovationsresurser med fokus på behovsmotiverade satsningar, säger Pia Sandvik, vd för Teknikföretagen i pressmeddelandet.

Att bygga ett effektivt innovationssystem som kan omhänderta civil-militära synergier handlar både om att ta fram effektiva åtgärder från regeringens håll, men också hur aktörerna själva kan hitta nya sätt att samverka, skriver departementet.

– Det är bra att regeringen har tagit initiativ till de här samtalen. För att öka försvarsförmågan så behöver Sverige ett robust försvarsinnovationssystem med utgångspunkt i civil-militära synergier och svenska styrkeområden, säger Micael Johansson, vd för Saab i pressmeddelandet.

Dela: