Försvarsministern deltog i Sweden Innovation Days

Publicerad: 2024-03-25 20:04

Regeringen skriver i en artikel på sin webbplats att Sweden Innovation Days arrangerades 20-21 mars. Fokus för årets upplaga låg på hur innovation som har en betydande inverkan på samhälle, miljö och ekonomi kan möjliggöras. Försvarsminister Pål Jonson medverkade inom ramen för regeringens arbete med försvarsinnovation.

Sweden Innovation Days är en återkommande digital konferens med syfte att visa upp Sverige som innovationsland. Försvarsministern intervjuades om regeringens arbete med försvarsinnovation. I intervjun lyfte Pål Jonson särskilt fram vikten av samverkan mellan den civila sektorn och försvarssektorn för att skapa militär förmåga samt arbetet med att stärka innovationskraften i försvarssektorn.

Annons

– Sverige ska bli bättre på att omhänderta civila och militära innovationer och omsätta dessa till militära förmågor. Det kräver aktiva politiska beslut och uppföljning, säger försvarsminister Pål Jonson enligt artikeln.

Syftet med Sweden Innovation Days är att erbjuda aktörer en internationell arena för att sprida information, utbyta kunskap samt träffa internationella partners.

Dela: