Försvarsminister Pål Jonson har talat med USA:s försvarsminister Lloyd J. Austin III

Publicerad: 2022-11-03 17:00

Regeringen anger på sin hemsida att försvarsminister Pål Jonson talade i telefon med USA:s försvarsminister Lloyd J. Austin III under onsdagen den 2 november. Samtalet skedde på amerikanskt initiativ.

Annons

Försvarsministrarna diskuterade Sveriges anslutning till Nato, det fortsatta stödet till Ukraina samt möjligheterna till fördjupat bilateralt samarbete. Försvarsminister Jonson redogjorde även för den nya regeringens prioriteringar på försvarsområdet. Dessa inkluderar fullföljandet av Sveriges integrering för fullvärdigt medlemskap i Nato, ökat stöd till Ukrainas försvar samt genomförandet av Sveriges kommande ordförandeskap i EU 2023.Försvarsminister Austin såg fram emot att välkomna Sverige in i Nato. Sveriges geografiska läge liksom det svenska försvarets förmågor skulle vara ett viktigt bidrag till stärkandet av alliansens samlade försvarsförmåga.

I april 2022 tog försvarsminister Austin initiativ till en kontaktgrupp till stöd för Ukrainas försvar. Hittills har sex möten hållits som Sverige har deltagit i. Försvarsminister Jonson tackade försvarsminister Austin för det amerikanska ledarskapet i stödet till Ukraina.

– En stark transatlantisk länk och ett nära samarbete med USA är avgörande för Europas stabilitet och välstånd. Förutsättningarna för att fördjupa vårt bilaterala samarbete kommer att öka när Sverige blir medlem i Nato, säger försvarsminister Pål Jonson på regeringens hemsida.

Sverige har sedan länge ett nära säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete med USA och Försvarsmakten genomför regelbundet samövningar med den amerikanska försvarsmakten. Mot bakgrund av det kommande svenska medlemskapet i Nato förs nu samtal om hur samarbetet med USA kan utvecklas ytterligare.

Dela: