Försvarsmakten vill lägga ut sjöminor redan i skymningsläge

Publicerad: 2023-06-05 14:41

Försvarsmakten har i en skrivelse till regeringen begärt nya regler för att ”snabbt kunna agera vid risk för väpnat angrepp”, enligt SVT. Försvarsmakten vill kunna minera svenskt vatten i skymningsläge, med minor som kan utlösas av olika förändringar i vattnet när ett fartyg passerar minan. Detta har inte gjorts skarpt sedan andra världskriget.

Annons

- Vi hoppas att regeringen kommer att besluta om en ny förordning när det gäller marinens möjligheter till fredstida ingripanden. Orsaken är att det som reglerar detta i dagsläget är en gammal generalorder från 1967 som Försvarsmakten inte längre tycker är ändamålsenlig, säger försvarsjurist Michael Bergström till SVT.

När det gäller minering under höjd beredskap eller krig ser Försvarsmakten inte något behov av att ändra regelverket. Det handlar alltså om skymningslägen, även kallat gråzonen mellan fred och krig. Försvarsdepartementet arbetar med ärendet och regeringen väntas ta beslut om en ny förordning, alternativt en ändring av de befintliga förordningarna om militära insatser senare i år.

Dela: