Försvarsmakten stärker cyberberedskapen

Publicerad: 2023-03-02 17:53

Ansvaret för cyberförsvaret flyttades till Försvarsstaben i Stockholm vid årsskiftet. Syftet är att stärka den växande cyberförmågan väsentligt.

Som chef för nyinrättade strategienheten på Försvarsstaben har Johan Pekkari ett särskilt ansvar för cyberförsvarssektionen, som vid årsskiftet fördes över från cio-avdelningen. Samtidigt har den funktion som kallas Cert, Computer emergency response team, flyttat från It-försvarsförbandet i Enköping till Högkvarteret och just Försvarsstaben.

– Det är naturligt och i praktiken nödvändigt att placera Cert centralt, inte minst eftersom vi går från ett till två it-försvarsförband, där det andra etableras i Linköping, säger Johan Pekkari.

Annons

Cert-funktionen svarar främst för den militärstrategiska cyberlägesbilden, som sammanställs veckovis utifrån rapporter från bland annat it-försvarsförband och externa partner som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och teleoperatörer. Förändringen ger Försvarsmakten en mer detaljerad militärstrategisk lägesbild och en högre beredskap för att hantera incidenter i cyberdomänen.

Även om Johan Pekkari chefar över flera avdelningar med uppgifter kring planering och utveckling, pratar han just nu helst om cyberförsvarssektionen. Möjligen för att det är det området som befinner sig under starkast utveckling. När det andra it-försvarsförbandet etableras i Linköping i maj sker det efter att antalet utbildningsplatser för värnpliktiga cybersoldater fördubblats. Under 2022 startades en utbildning för specialistofficerare med inriktning mot cyberförsvar. Och det planeras för ett tredje it-försvarsförband inom några år.

– Den här kraftfulla tillväxten tar förstås tid och kräver utveckling av både personal och materiel. Samtidigt måste cyberförsvaret agera skarpt varje dag, vilket gör uppgiften minst sagt utmanande. 

Bredare betydelse

Efter bara två veckor på jobbet har Johan Pekkari förvisso ännu inte hunnit sätta sig in i alla detaljer. Men från sin tidigare roll som ställföreträdande chef för Ledningsstabens inriktningsavdelning har han en omedelbar, övergripande förståelse för cyberområdets betydelse för helheten.

Och förändringen som på papperet bara ser ut som en flytt från en stad till en annan rör inte bara Försvarsmakten, understryker han. Genom att Cert-enheten placeras centralt ökar också möjligheten till samordning med andra Cert-avdelningar, exempelvis hos MSB, och även med Nato. 

– Cyberdomänen berör så många delar av samhället, varför det är nödvändigt att
löpande utveckla samarbetet med andra aktörer i samhället. Här har Cert en viktig funktion genom att vara kontaktytan mellan Försvarsmakten och externa parter.

Dela: