Försvarsmakten övertar huvudmannaskapet för arbetet i militärkommittén i Bryssel

Publicerad: 2023-03-20 17:13

Försvarsmakten anger på sin hemsida att de tar över huvudmannaskapet för arbetet i militärkommittén den 1 april och att viceamiral Jonas Haggren utses till Sveriges militära representant vid Nato och EU i Bryssel från den 1 juli.

Enligt Försvarsmakten har regeringen beslutat att Försvarsmakten från den 1 april i år övertar huvudmannaskapet för arbetet i militärkommittén i Bryssel. Beslutet innebär bland annat att Försvarsmakten får ansvaret för uppdragen som ligger inom militärkommitténs arbete.

Annons

Viceamiral Jonas Haggren utses till Sveriges militära representant vid Nato och blir direkt underställd chef till ÖB. Jonas Haggren kommer närmast från tjänsten som chef för ledningsstaben och Högkvarteret.

Beslutet innebär också att Sveriges nuvarande militära representant vid Nato och EU, konteramiral Jens Nykvist och ytterligare tre specialattachéer övergår till Försvarsmakten.

Dela: