Försvarsdepartementet anger de viktigaste nyheterna från Folk och försvar i en sammanfattning

Publicerad: 2023-01-13 10:05

I en artikel på regeringens webbplats sammanfattar Försvarsdepartementet försvarsminister Pål Jonssons och minister för civilt förvar Carl-Oscar Bohlins viktigaste prioriteringar.

Annons

Försvarsminister Pål Jonson beskrev den säkerhetspolitiska situationen i sitt tal den 9 januari.

– Med ett storkrig i Europa och den europeiska säkerhetsordningen allvarligt skadeskjuten befinner vi oss i en av de mest osäkra och farligaste tiderna sedan det andra världskrigets slut. Rysslands agerande har resulterat i ett fundamentalt försämrat säkerhetsläge i vårt närområde. Så är det här och nu, med risk för eskalering och oförutsedda händelser, och så kommer det att vara under lång tid framöver.

Han lyfte fram tre historiska uppgifter för Sveriges säkerhets- och försvarspolitik framåt:

  • Fortsatt och ökat stöd till Ukraina, som omfattar bland annat ett militärt stödpaket, utbildningsstöd till ukrainska soldater och stöd i materielanskaffning.

  • Den största omläggningen av Sveriges säkerhets- och försvarspolitik i modern tid genom att framgångsrikt integrera Sverige i Nato.

  • Den största upprustningen av totalförsvaret sedan 1950- talet.

Fördjupade internationella samarbeten

Försvarsministern presenterade nyheten att Sverige har inlett förhandlingar med USA om en överenskommelse som ska möjliggöra snabbare och effektivare amerikanskt stöd i händelse av kris och krig. Han sa också att det under det svenska EU-ordförandeskapet 2023 finns goda möjligheter till ett fördjupat samarbete mellan EU och Nato.

Annons

Utöver EU-ordförandeskapet är Sverige i år även ordförande i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. När alla nordiska länder blir medlemmar i Nato ger det nya förutsättningar för det nordiska försvarssamarbetet och en ny vision för samarbetet tas fram till sommaren 2023.

Totalförsvaret måste stärkas

Totalförsvaret omfattar både det militära och det civila försvaret. Att säkerställa personalförsörjningen är en nyckelfaktor för hela totalförsvaret, menar regeringen i artikeln.

– Personalförsörjningen behöver stärkas genom bra anställningsvillkor, fler värnpliktiga och anställda soldater. Ytterst handlar det om att våra krigsförband måste vara personellt och materiellt uppfyllda, sa Pål Jonson i sitt tal.

Rekordsatsning på det civila försvaret

Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin pratade om hur det civila försvaret har varit eftersatt under många år och nämnde några områden som ska stärkas framöver. Bland annat nämnde han att regeringen höjer anslagen för upprustningen av det civila försvaret med nästan 1 miljard för 2023.

Annons

Han presenterade två nyheter som regeringen fattade beslut om på regeringssammanträdet den 12 januari:

  • MSB får i uppdrag att genomföra de åtgärder som behövs för att förbereda för en aktivering av civilplikten inom kommunal räddningstjänst.

  • Ett nytt näringslivsråd tillsätts för att stärka försörjningsberedskapen. Rådet kommer att vara ett forum för informationsutbyte och rådgivning i frågor som är av gemensam vikt för näringslivet, arbetstagarorganisationer och staten om totalförsvar och krisberedskap.

Personlig beredskap och cybersäkerhet

Carl-Oskar Bohlin talade även om det personliga ansvaret, om den personliga beredskapen som en solidaritetshandling med sitt land.

– Att göra sin plikt i det lilla är också att hjälpa till i det stora när läget blir skarpt, sa han.

Han uttryckte att regeringen vill skapa förutsättningar för utbildning och övning och tydligare roller för de fler än 350.000 svenskar som är engagerade i landets frivilliga försvarsorganisationer.

Annons

Ett prioriterat område för totalförsvaret är även cybersäkerheten. Carl-Oskar Bohlin sa att arbetet med det nationella cybersäkerhetscentret behöver växlas upp och det ska göras en översyn av centret under våren.

Hopp om framtiden

Försvarsminister Pål Jonson avslutade sitt tal med ett hoppfullt budskap.

–  Det görs nu, i bred politisk enighet, historiska satsningar på totalförsvaret. Vi är på väg in i Nato och Nato blir starkare. Ukraina med stöd av väst står upp mot det auktoritära Ryssland och sammanhållningen inom EU och Nato är starkare än någonsin. Det finns skäl för hopp även i dessa mörka och farliga tider.

Dela: