Försvarsberedningen släpper 'Kraftsamling'

Publicerad: 2023-12-19 16:29

I dag har Försvarsberedningen överlämnat sin rapport Kraftsamling till försvarsministern Pål Jonson (M) och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M).

Annons

Försvarsberedningen konstaterar i rapporten, Kraftsamling - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret, att det är tid för handling, skriver Försvarsdepartementet i ett pressmeddelande.

I rapporten ger Försvarsberedningen bland annat följande lägesbeskrivning:

  • Försvarsberedningen anser att det civila försvaret behöver utveckla en högre totalförsvarsförmåga i närtid och konstaterar att uppbyggnaden sker från en låg nivå.

  • Insikten om den låga grundnivån behöver genomsyra alla samhällsdelar och vara den främsta drivkraften för utvecklingen av totalförsvaret de närmaste åren.

  • Uppgifter, regelverk och ansvar för en högre totalförsvarsförmåga är delvis på plats, men det saknas en samhällsplanering en kultur och ett förhållningssätt hos beslutsfattare som utgår från de krav ett krig ställer.

Vill du läsa rapporten i sin helhet, kan du göra det här.

Dela: