Försvarsberedningen har genomfört sitt första konstituerande möte

Publicerad: 2022-12-21 17:15

Den 21 december genomförde Försvarsberedningen sitt första konstituerande möte. Detta anger regeringen på sin hemsida. Ordförande Hans Wallmark och huvudsekreterare Tommy Åkesson redogjorde för Försvarsberedningens anvisningar, arbetssätt och den övergripande tidplanen för vårens arbete. Försvarsberedningen ska leverera en första rapport den 2 juni 2023.

Annons

– Det är mycket glädjande att Försvarsberedningen nu är upprättad och att arbetet har inletts. Vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och Sveriges förestående medlemskap i Nato gör Försvarsberedningens arbete viktigare än på mycket länge, säger Försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark.

Dela: