Försvar mötte Finans på Berns salonger

Publicerad: 2024-04-19 10:27

Försvarssektorn Nyheter arrangerade evenemanget "Försvar möter Finans - Varför är de viktiga för varandra?" i samarbete med Finserves Global Security Fund på Berns Salonger under Spartorgetdagen den 17 april. Arrangemanget blev mycket lyckat och samlade företrädare från finansbranschen och försvarssektorn.

Annons

Kvällen inleddes med att Global Security Funds portfolio manager, Joakim Agerback, och Försvarssektorn Nyheters grundare Elias Mibesjö hälsade alla välkomna.

– Vår omvärldsbild visar tydligt att försvar och finans behöver varandra och behöver samarbeta. Våra finansiella marknader likväl som våra fria demokratiska hållbara samhällen behöver fred, säkerhet och stabilitet. Investeringar i försvar är både ansvarsfullt och ger unika investeringsmöjligheter, säger Joakim Agerback.

– Finanssektorn är ju en mycket betydelsefull aktör i uppbyggnaden av totalförsvaret. Därför är det viktigt att föra samman experter från försvar och finans. Information och kunskapsöverföring stärker Sveriges försvarsförmåga, fortsätter Elias Mibesjö.

Robert Limmergård, generalsekreterare på Säkerhets- och försvarsföretagen, talade om hur SOFF arbetar för att utveckla en attraktiv försvarsmarknad som fångar framtida teknik.

Annons

– Försvaret behöver innovation. Innovation finns i hela landet, i försvarsföretag och hos vanliga företag, berättar Robert Limmergård som även pekade på utmaningarna med att det tar tid från politiskt beslut till avtal.

Bland annat lyfte han att efterfrågan har skapat brist på vissa tekniska komponenter, leveransstörning för insatsvaror, särskilda material och råvaror, resursbrist i form av personal, samtidigt som priserna ökar.

– Förr kunde vi dra ut på processer för att anpassa till plånboken, nu måste vi dra i processer för att få leveranser, avslutar Robert Limmergård.

Björn Fägersten, vd för analysföretaget Politea och senior forskare på
Utrikespolitiska Institutet, tog sedan vid och beskrev geopolitiska
risker och belyste vilka makrotrender som idag har bäring på
världsekonomin.

Annons

–Vi ser en dramatisk ökning av geopolitisk risk: turbulenta
omvärldsförändringar, politiska ingrepp på marknaden samt en ny våg av
geopolitiskt motiverad industripolitik med satsningar på strategiska
områden. Effekten är en helt ny spelplan som företagen måste behärska
för att lyckas, säger Björn Fägersten.

Karl Engelbrektson, Sveriges tidigare arméchef och rådgivare hos Finserve, rundade av kvällen genom att dela med sig insikter om vad som väntar Sveriges försvar nu efter inträdet i Nato. Han inledde sitt anförande med ett råd till beslutsfattare på alla nivåer: att ta befälet över den agenda man själv äger och fyll den med innehåll.

– Det svenska Nato-medlemskapet kräver att vi med ord och handling alltid skall stärka hela alliansen avskräckningsförmåga. Sverige ger ett substantiellt geopolitiskt tillskott till Nato och det ger möjligheter och utmaningar för hela totalförsvaret. Vårt totalförsvar behöver mer av allt och fortare, och för att lyckas i tid måste vi förbättra det vi gör idag, säger Karl Engelbrektson.

En engagerad publik med representanter både från försvarssektorn och finansmarknaden deltog sedan i intressant och aktiv frågestund med talarna.

Annons

Försvarssektorn Nyheter och Finserve Global Security Fund ser fram emot fler intressanta mötesplatser där Försvar möter Finans.

Dela: