Förslag ska få Försvarsmakten och FMV att upphandla effektivare

Publicerad: 2023-03-21 13:51

Regeringen föreslår i en proposition att Försvarsmakten ska få samma möjlighet som Försvarets materielverk, FMV, att i vissa fall besluta om undantag från bestämmelserna i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUFS, när det är nödvändigt med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen. Enligt ett pressmeddelande på regeringens hemsida föreslås beloppsgränsen för när Försvarsmakten och FMV får fatta beslut höjas till 200 miljoner kronor.

Förslaget ges med bakgrund av det säkerhetsläge som Europa befinner sig i och att Försvarsmaktens och FMV:s upphandlingsmöjligheter därför behöver förenklas och effektiviseras.

Annons

Enligt förslaget ska Försvarsmakten ges samma möjlighet som FMV att i vissa enskilda fall besluta om undantag från LUFS som är nödvändiga med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen. I vanliga fall hade dessa beslut krävt regeringens godkännande.  

Regeringen föreslår också att beloppsgränsen för när Försvarsmakten och Försvarets materielverk får besluta om undantag från lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen ska höjas till 200 000 000 kronor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2023.

Dela: