Försäljning av Archer till Storbritannien

Publicerad: 2023-03-29 15:14

FMV anger i ett pressmeddelande att de har tecknat kontrakt för försäljning av 14 pjäser av artillerisystemet Archer till Storbritannien. Förutom Archersystemen ingår även ett initialt ammunitionspaket och utbildning i affären.

Annons

– Det är mycket positivt att Storbritannien nu väljer att köpa Archer, som ett led i att täcka upp för de artilleripjäser som de i sin tur skickar till Ukraina, säger Joakim Wallin, chef för Export på FMV.

På plats i London var även både den svenska och den brittiska försvarsministern där de undertecknade ett strategiskt samarbetsavtal med fokus på fortsatt stöd till Ukraina och ett långsiktigt samarbete kring Archersystemet. Bemyndigandet till FMV att sälja 14 Archerpjäser till Storbritannien gör det möjligt för dem att donera sina äldre artillerisystem, AS 90, till Ukraina.

– Archeravtalet stärker det samlade stödet till Ukraina och det stärker också samarbetet mellan Sverige och Storbritannien avseende logistisk och underhåll av Archersystemet, även till förmån för Ukraina. Samtidigt är det också mycket positivt att det nu blir fler länder som använder Archer och som kan vara med och utveckla systemet på sikt, säger Joakim Wallin.

I meddelandet anges att regeringen även har föreslagit att Sverige ska skänka åtta Archerpjäser till Ukraina, varav två av dem som del av underhållsystemet. Samarbetet med Storbritannien kommer bland annat att förbättra förutsättningarna för logistik och underhåll av de Archer-pjäser som Sverige avser donera till Ukraina.

Annons

– Regeringens beslut att skicka ett av världens mest avancerande artillerisystem, Archer, visar på Sveriges fortsatta engagemang för Ukraina, säger Joakim Wallin.

I en extra ändringsbudget lämnar regeringen även förslag om bemyndigande att bland annat donera tidigare aviserade stridsvagnar av typen Leopard 2, samt att tillföra medel för återanskaffning av materiel. FMV har huvudansvaret för ersättningsanskaffning av materiel som skickas till Ukraina.

– Ändringsbudgeten innebär att FMV kan gå vidare med ersättningsanskaffningar. Planeringen är redan i full gång och när riksdagen fattat beslut kan vi gå vidare med beställningar till industrin, säger Joakim Wallin.

Dela: