Förnyat strategiskt partnerskap mellan Sverige och Frankrike

Publicerad: 2024-01-30 17:48

Frankrikes president Emmanuel Macron är i Sverige i dagarna på inbjudan av HM Kungen. I dag undertecknade presidenten och statsminister Ulf Kristersson (M) ett förnyat strategiskt innovationspartnerskap mellan länderna. Sverige och Frankrike signerade det första partnerskapet för innovation och gröna lösningar 2017, som förnyades senast 2019. 

Annons

Det förnyade partnerskapet innebär att ländernas samarbete fördjupas inom en rad områden. Syftet är att främja konkurrenskraft och innovation och bidra till att skapa hållbara, digitala och motståndskraftiga samhällen. Dessutom breddas partnerskapet till att omfatta tre helt nya områden; skog, kärnkraft samt säkerhet, skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande.

Utrikesdepartementet skriver på X/Twitter att: "Sveriges och Frankrikes redan starka försvarssamarbete fördjupas. Genom att utveckla vår försvarsindustri, inklusive tillverkning av ammunition, stärker vi våra länders förmåga och motståndskraft." De fortsätter att skriva att "Sveriges rymdsamarbete med Frankrike är nyckeln till innovation."

I går publicerade Macron och Kristersson en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter, däri skriver de bland annat att:

"Förnyade hot på den europeiska kontinenten leder Sverige och Frankrike till att vidta konkreta åtgärder för att stärka våra försvarsrelationer. Både genom våra länders starka försvarsindustrier och genom att bli Natoallierade så snart som möjligt."

Annons

"Ekonomiskt och industriellt samarbete mellan Sverige och Frankrike kan stärka vår konkurrenskraft. Våra företag verkar inom strategiska sektorer där EU behöver minska sitt beroende av andra – inom rymd, försvarsindustri, kritiska råvaror och läkemedel."

I ett gemensamt uttalande, publicerat på Regeringskansliets hemsida, beskriver de i närmre detalj vilka områden som partnerskapet berör. De berör bland annat:

Hållbar samhällsomställning

I punkt 4. skriver de att "Sverige och Frankrike ska öka sitt samarbete kring hållbara transporter genom att bygga vidare på betydande ömsesidiga investeringar och spetsforskning på områden som är av central betydelse för den gröna och digitala omställningen". Macron och Kristersson fortsätter med att skriva att "de båda länderna fortsätta att samarbeta om batterier och börja samarbeta om bränsleceller." De förtydligar att samarbetet "omfattar batteri- och bränslecellsteknik som kan användas såväl på försvars- och säkerhetsområdet som på det civila området." 

Annons

- Digitalisering, innovation och forskning

Punkt 6 berör fastslår att Sverige och Frankrike ska arbeta för ett Europa som är mer digitalt konkurrenskraftigt och utrustat med avancerad infrastruktur och teknik. Sverige och Frankrike "ska underlätta samarbete på områdena artificiell intelligens, höghastighetsuppkoppling, införande av 5G/6G, digitala tvillingar, cybersäkerhet (särskilt för kritisk telekommunikation) och avancerad digital kompetens i alla delar av samhället."

De fortsätter att bland annat meddela att samarbetet i satellitsektorn ska stärkas, framför allt i fråga om de nya kommunikationskonstellationer i jordnära omloppsbana som grundar sig på 5G-standarder.

I punkt 14. meddelar stats- och regeringschefen att "Sverige och Frankrike ska ytterligare fördjupa samarbetet mellan sina respektive vapenindustrier, bland annat när det gäller försvars- och säkerhetsindustrins produktion och huvudsakliga leveranskedjor, till exempel i fråga om ammunition, drivämnen och sprängämnen". De framhåller att "[d]enna ambition stöds av den avsiktsförklaring om bilateralt försvarssamarbete som Sveriges och Frankrikes försvarsministrar undertecknade i Stockholm den 24 september 2021."

Annons

De tar bland annat upp ramavtalet som undertecknades i Stockholm i april 2023, vilket Försvarssektorn Nyheter tidigare rapporterat om. De skriver att "[u]tvecklingen av gemensam utrustning kommer också att gynna det taktiska samarbetet mellan våra operativa markstyrkor."

Vidare, skriver de att "Sverige och Frankrike betonar sin gemensamma beredvillighet att stärka sin förmåga och utveckla sitt samarbete inom luftövervakning och luftförsvar för att möta framtida lufthot." samt att "Samarbetsmöjligheter inom energieffektivisering och syntetiska bränslen i försvarssektorn kan utforskas."

I punkt 15 skriver president Emmanuel Macron och statsminister Ulf Kristersson att Sverige och Frankrike ska också fortsätta samarbetet mellan sina militära hälso- och sjukvårdstjänster på områdena "köldmedicin, samarbete mellan civila och militära aktörer, utbildning samt forskning som rör militärmedicin, inklusive medicinska åtgärder vid kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot."

Detta fortsätter att skriva att "Frankrikes militära hälso- och sjukvårdstjänst (SSA), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Karolinska Institutet (KI) ska samarbeta för att öka kunskapen om hur kemiska stridsmedel påverkar militärmedicin, experimentell traumatologi och hälsa."

Annons

Dela: