Förändringar i Saabs koncernledning och organisation

Publicerad: 2023-02-10 09:05

Saab meddelar idag att de tillsatt Lars Tossman som chef för Saabs affärsområde Aeronautics. Mats Wicksell blir chef för affärsområde Kockums och kommer därmed att ingå i Saabs koncernledning. Jonas Hjelm går över till en ny roll i Saabs koncernledning som chef för den nya centrala funktionen Group Government Affairs. Samtliga förändringar börjar gälla den 1 mars 2023.

Annons

Saab anpassar organisationen för att spegla det förändrade omvärldsläget, och stärker arbetet inom government affairs genom att skapa en ny central funktion. Jonas Hjelm, som blir chef för den nya funktionen Group Government Affairs, är idag affärsområdeschef för Aeronautics.

- Till följd av de ökande försvarsanslagen på våra viktigaste marknader och Sveriges Nato-ansökan väljer vi att stärka vårt fokus på government affairs. Jonas Hjelm är utan tvekan den person som är bäst lämpad att leda det arbetet, säger Micael Johansson, Saabs VD och koncernchef.

Lars Tossman blir ny affärsområdeschef för Saabs flygverksamhet, Aeronautics, som är ett av Saabs kärnområden. Aeronautics har idag en stor orderbok och en stabil position på marknaden, med fokus på framtidens förmågor inom flyg. Lars Tossman är idag chef för Saabs affärsområde Kockums.

 - Lars Tossman är en erfaren ledare med meriter från flera av Saabs affärsområden. Han är rätt person att leda Aeronautics i nästa fas, fortsätter Saabs VD och koncernchef Micael Johansson.

Annons

Kockums har en stark produktportfölj och är väl positionerade på marknaden såväl inom undervattenssegmentet, vilket är ett av Saabs kärnområden, som inom ytfartyg och stridsbåtar. Mats Wicksell, som blir ny chef för Kockums, är idag chef för enheten Combat Systems inom Saabs affärsområde Surveillance.  

- Kockums är på en framgångsrik resa och jag är övertygad om att Mats Wicksell har det ledarskap som krävs för att fortsätta utveckla verksamheten, säger Micael Johansson, Saabs VD och koncernchef.

Saab lägger fortsatt starkt fokus på hållbarhet, vilket speglas i en ny funktion, Group Communication and Sustainability där Viktor Wallström blir chef. Viktor Wallström är idag chef för funktionen Group Communication.

Dela: