FMV: tio släckingsbilar typ II till flygvapnet

Publicerad: 2023-05-11 12:30

Leveransen av 22 nya räddningsbilar av typ II till Flygvapnet har påbörjats, och de första tio fordonen har nyligen överlämnats av Försvarets materielverk (FMV). Detta är ännu ett steg i Flygvapnets arbete mot att använda PFAS-fri släckvätska i alla sina räddningsfordon, enligt ett pressmeddelande från FMV den 10 maj.

Annons

– Den här leveransen är ett viktigt steg även ur hälso- och miljöperspektiv. Nu får flygvapnet en modern räddningsbil som dessutom möjliggör en full omställning till PFAS-fri släckning. Tack vare ett mycket bra samarbete med alla inblandade på FMV, Försvarsmakten och hos leverantören kan vi påbörja leveransen innan utsatt tid, säger Henrik Troedsson, chef för Flygbassystem vid FMV.

Arbetet med att ersätta de gamla räddningsbilarna startade redan 2020, och i samband med detta beslutade flygvapnet att endast använda släckvätska utan PFAS i de nya fordonen. Historiskt sett har PFAS-föroreningar från släckvätskor och brandskum varit ett stort problem.

De nya räddningsbilarna kommer att fungera som moderna tillskott till flygvapnets befintliga räddningsfordon och kommer främst att användas vid större olyckor. Leverantören av fordonen är Rosenbauer International AG från Österrike. Avtalet inkluderar även underhåll, reservdelar och tekniskt stöd. Det finns också en option för ytterligare 22 fordon.

– Vi behöver en ny modern räddningsbil till flygvapnet och nu äntligen har vi fått det. Vi tar ett stort ansvar och har ställt höga krav på den här leveransen.  Räddningsfordonen blir ett viktigt tillskott för flygvapnets verksamhet och samtidigt bra för miljön, säger ställföreträdande flygvapenchef Tommy Petersson på Försvarsmaktens hemsida.

Innan leveransen genomför FMV en verifiering och kontroll av fordonen genom sitt test- och utvärderingsprogram. Den återstående leveransen av de återstående fordonen förväntas ske under 2023. Detta kommer att innebära att flygvapnets nuvarande räddningsbilar av samma typ, som har nått slutet av sin tekniska livslängd, kommer att bytas ut mot de nya fordonen.

Dela: