FMV levererar Torpedsystem 47 till Försvarsmakten

Publicerad: 2022-12-20 11:00

FMV anger på sin hemsida att Sveriges nya torpedsystem för ubåtsjakt har levererats till Försvarsmakten. Torpedsystem 47 blir en viktig tillgång för Försvarsmaktens förmåga att identifiera och oskadliggöra främmande ubåtar.

Annons

– Att utveckla en ny ubåtsjakttorped som motsvarar alla krav för att ge Försvarsmakten ökad förmåga inom ubåtsjakt har varit en utmaning. Vi har lyckats hitta bra lösningar tack vare ett starkt samarbete inom projektet och med externa parter. Jag är glad över att vi kan leverera enligt plan, inom budget och till en bättre förmåga än vad som kravställts, säger Magnus Lind, projektledare på FMV.

Torped 47 är femte generationens lätta torped utvecklad i Sverige och ersätter den idag operativa Torped 45. Den nya torpeden bygger vidare på de torpedsystem som utvecklats i Sverige sedan 1960-talet och man har kunnat dra nytta av den kunskap och de erfarenheter som finns från både utveckling och användning av dessa. 

Optimerad för våra vatten

Det nya torpedsystemet är i första hand avsett att användas av de svenska ubåtarna och av Visbykorvetterna, men är också förberett för att kunna användas på helikoptrar. Primärt för bekämpning av ubåt men även med förmåga att bekämpa ytfartyg.Designen av den nya torpeden har tagit särskild hänsyn till Försvarsmaktens operationsområden och de speciella undervattensförhållanden som råder i Östersjön och Västerhavet. Målsökaren som lokaliserar och identifierar ubåtar är optimerad för grunda, bräckta vatten och besvärlig topografi.Torped 47 har kontinuerlig kommunikation med skjutande plattform, vilket ger en kontinuerlig målinvisning och ökar säkerheten. Uthållighet har också utökats. Torpeden kan färdas i antingen låg eller hög fart för att nå rätt balans mellan prestanda och uthållighet för den specifika insatsen.

Tätt samarbete

Arbetet med att ta fram en ny lätt torped påbörjades sommaren 2013 med en inledande utvecklingsfas. 2016 gick projektet in i en mer intensiv utvecklingsfas och under senare år har produktionen inletts. Allt detta har skett i nära samarbete med leverantören Saab Dynamics, men även Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Försvarsmakten har varit involverade.– Nyckeln till framgång i utvecklingen av Torpedsystem 47 har varit ett starkt samarbete mellan samtliga inblandade parter. Det har varit ett projekt i teknikens framkant med mycket tydliga ramar, från dag ett har vi satt laget före jaget, säger Magnus Lind.

Modulärt system

Torpeden är uppbyggd i flera moduler, vilket ger en rad fördelar. Bland annat underlättar det underhåll av systemet och det blir enklare att införa ny teknik och tillföra nya funktioner. Det gör det också möjligt att dela teknik och lösningar med andra torpedsystem eller undervattensfarkoster i Försvarsmakten. Detta har FMV och Försvarsmakten redan kunnat nyttja i andra projekt.

– Det är en väldigt bra känsla att som projektledare se hur Torpedsystem 47 gått från preliminär design till en färdig produkt som levereras till Försvarsmakten. Jag är också stolt över att det här systemet verkligen kommer ger Försvarsmakten en ökad förmåga inom ubåtsjakt för en lång tid framöver.

Fakta

  • Dimension - 400 mm x 2850 mm

  • Vikt - ca 340 kg

  • Fart - min 35 knop

  • Räckvidd - min 20 km

  • Batterier - LiFePO4, >100 återladdningar

  • Framdrivning - DC-motor/Pump-jet

  • Målsökare - Aktiv och passiv, fullt digital

  • Kommunikation - Koppartråd under skott

Dela: