FMV i miljardavtal om ammunitionsleveranser

Publicerad: 2024-03-14 13:19

Försvarets materielverk (FMV) har tecknat kontrakt med Nammo Sweden AB och Norma Precision AB för leverans av finkalibrig ammunition. Avtalen tillförser Försvarsmaktens behov av finkalibrig ammunition för 2024 och 2025. Sammanlagt är värdet på kontrakten cirka 2,8 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande från FMV.

Annons

– I vår strävan att skapa långsiktiga förutsättningar innehåller kontrakten med de båda leverantörerna även optioner som kan möjliggöra leveranser fram till 2030, säger Carl-Axel Blomdahl, chef för avdelning vapen och skydd, i myndighetens pressmeddelande.

Norma Precision, som är beläget i Åmotfors, Värmland, har hitintills tillverkat ammunition för jakt- och sportskytte. I en intervju med Arvika Nyheter i maj 2023 berättade Aki Suvilahti, Normas nyligen tillsatte vd, att bolaget inte avser omställa fabriken för militära kunder:

– Vi har fullt upp med att förse våra kunder med ammunition för jakt- och sportskytte och det finns inga planer för omställning. Prognosen för 2024-2025 pekar på en ökad efterfrågan på våra produkter. En icke obetydlig del kommer från obearbetade marknader.

I en ny intervju med VDn i januari i år var svaret något annorlunda.

Annons

– Vi tittar på många nya möjligheter och kommersiella marknader, men när det kommer till militär utrustning vill vi inte kommentera av säkerhets- och sekretesskäl, säger Aki Suvilahti.

FMV uppger i sitt pressmeddelande att kontrakten dessutom innehåller krav på försörjningstrygghet, där leverantören åtar sig att arbeta fram en försörjningstrygghetsplan i syfte att säkerställa leveranser till Försvarsmakten under alla beredskapsnivåer fred, kris och krig.

– Det är naturligtvis väldigt roligt att kunna teckna den här typen av kontrakt med flera leverantörer inom samma område. Att få till långsiktighet skapar bra produktionsförutsättningar och flera leverantörer bidrar i sig till att försörjningstryggheten ökar, säger Carl-Axel Blomdahl till FMV.

Dela: