FMV i avtal med Nammo: Ökar svensk produktionskapacitet av artilleriammunition

Publicerad: 2024-01-09 16:57

FMV har tecknat avtal med Nammo om att stödja projektansökan inom ramen för ASAP-initiativet, Act in Support of Ammunition Production, för investering i ökad produktionskapacitet av artilleriammunition i Sverige, skriver FMV i ett pressmeddelande.

Annons

Avtalet syftar till att öka leveranserna av 155 mm artilleriammunition och stärka försörjningssäkerheten. Den tänka investeringen finansieras till del av svenska staten och till del av EU inom ramen för ASAP. Avtalet omsätts i ett slutligt kontrakt, under förutsättning att EU, i konkurrens med andra projektförslag, under första kvartalet 2024 tilldelar medel, enligt myndigheten.

– Vi tar nu nästa viktiga steg för att påskynda investeringar i produktionskapaciteten hos industrin. Därmed kortar vi leveranstider, ökar möjligheten att stödja Ukraina och samtidigt stärks försörjningssäkerheten avseende artilleriammunition i Sverige och Norden på sikt, säger Jonas Lotsne chef för FMV:s verksamhetsområde Armémateriel i pressmeddelandet.

Under Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen meddelade försvarsminister Pål Jonson (M) tidigare att regeringen vill skapa förutsättningar för att kunna tredubbla produktionen av artillerigranater i Sverige inom ett par år.

Dela: