FMV-delegation besökte Ukraina

Publicerad: 2024-04-12 19:43

En FMV-delegation ledd av generaldirektör Göran Mårtensson besökte Ukrainas huvudstad Kiev den 8 april. Gruppen bestod bland annat av delar av myndighetens ledning och företrädare för Sveriges försvarsindustri. Syftet med resan var att följa upp det samarbetsavtal som FMV undertecknade förra året, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Annons

FMV skriver att samarbetsavtalet innebär att FMV stödjer Ukraina i etablerandet av en ukrainsk upphandlingsmyndighet, samt att FMV kan genomföra gemensamma upphandlingar tillsammans med Ukraina, och ge stöd i de upphandlingar Ukraina genomför. Därtill medger avtalet ett utökat informations- och erfarenhetsutbyte mellan parterna.

Enligt myndigheten var syftet med resan att följa upp det samarbetsavtal som FMV undertecknade med det ukrainska försvarsministeriet under Natotoppmötet i Vilnius i juli 2023, samt de aktiviteter och samarbeten som pågår inom försvarsmaterielområdet mellan Sverige och Ukraina.

Med på besöket var även företrädare från den svenska försvarsindustrin, vd för BAE Hägglunds Tommy Gustafsson-Rask, vd för BAE Bofors Lena Gillström, och Saabs vice vd Anders Carp.

– Jag är mycket nöjd med besöket och de möten som ägde rum i Kiev. Stödet till Ukraina är en angelägen fråga för FMV och vi arbetar intensivt med implementeringen av alla delar av samarbetsavtalet. Därtill har svenska försvarsföretag mycket att bidra med i stärkandet av Ukrainas militära förmåga. Jag ser fram emot ett fortsatt och fördjupat samarbete tillsammans med våra partners i Ukraina, säger Göran Mårtensson i pressmeddelandet.

Dela: