Försvarsmakten skickar samverkansofficer till Polisen

Publicerad: 2023-10-19 16:33

En samverkansofficer från operationsledningen vid Högkvarteret är nu placerad vid
Polismyndigheten i Stockholm. Syftet är att vara en länk mellan myndigheterna och på
så sätt säkerställa att polisen får bästa möjliga stöd utifrån rådande förutsättningar, skriver Försvarsmakten i
ett meddelande på sin hemsida.

Annons

– I den här allvarliga situationen är det viktigt att så snabbt som möjligt ge polisen det stöd de behöver, säger generallöjtnant Carl-Johan Edström, chef för operationsledningen vid Högkvarteret och tidigare Flygvapenchef i meddelandet.

Dela: