FSN Perspektiv: Chefen Flyg- och rymdmateriel summerar 2023

Publicerad: 2023-12-25 07:20

Verksamhetsområde Flyg- och rymdmateriel vid FMV har ett tydligt uppdrag; Säkerställ Flygvapnets materiella förutsättningar i alla beredskapsnivåer, över hela livscykeln och över tiden. Vi är närmare 400 personer som löser uppdraget genom att fokusera på tre områden; A) myndighetsuppgifter, B) anskaffning, utveckling och FoU och C) tillgänglighet, inte att förväxla med en prioritetsordning. 

Annons

Även om uppdraget i det närmaste är tidlöst så har det försämrade omvärldsläget tydliggjort allvaret av att lyckas i vårt arbete. Det engelska begreppet sense of urgency är träffande. Det akuta läget är uppenbart genom Rysslands invasion av Ukraina. Men det är viktigt att se Rysslands agerande i ett större sammanhang.

Redan 2007 klargjorde Putin i sitt tal vid Münchenkonferensen att han inte accepterade den rådande regelbaserade världsordningen där alla staters suveränitet respekteras och där länders styrka inte används för att dominera mindre grannländer. Anfallet mot Georgien 2008 och östra Ukraina och Krim 2014 kan förklaras av Rysslands syn på världsordningen. Minns också hoten mot Sverige och Finland hösten 2021 och de försök till splittring av EU som Ryssland sökte genom att skicka separata brev med olika krav till europeiska ledare. Det ryska anfallskrig vi nu ser i Ukraina är en del av en större konfrontation mellan Ryssland och väst som innebär att vi parallellt med det omedelbara och viktiga stödet till Ukraina också måste förbereda oss för en lång konflikt och kanske även krig med Ryssland. 

För att möta den här utvecklingen har FMV sedan 2021 kraftigt ökad beställningarna till industrin med leveranser både här och nu men också för att bygga förmåga på längre sikt. Sedan 2021 har den årliga beställningsvolymen från FMV ökat med mer än 150 %. Parallellt har vi gjort ett stort arbete med att förbereda FMV för att kunna fungera även i höjd beredskap och krig. FMV har också fått regeringens uppdrag att stödja Ukraina både med upphandlingar och att stödja med uppbyggandet av deras eget FMV, uppgifter som vi lägger stor kraft på.

På Flyg & Rymd är vi inne i ett omfattande leveransskede till Försvarsmakten. I år har vi till exempel levererat räddningsbilar, klargöringsfordon, ledningsfordon, Sop-& blåsmaskiner, ledningssystem och en mängd annan flygbasmateriel. På flygsidan har vi levererat modifierade helikoptrar och det nya skolflygplanet, SK 40, samt skapat förutsättningar för mer än 34,000 flygtimmar hos Flygvapnet och övriga kunder. För att bygga förmåga på längre sikt fortsätter utvecklingen av JAS 39E och en omfattande uppgradering av JAS 39C/D har beställts. Utvecklingen av det nya ledningsflygplanet S 106 pågår och på vapensidan märks en större beställning av den amerikanska radarjaktroboten AMRAAM.

Annons

Vidare pågår analys av hur taktiskt transportflyg och den helikopterburna sjöoperativa förmågan ska säkras på längre sikt samt också planering för omsättning av taktiskt UAV. Leveranser inom dessa områden planeras i huvudsak till andra halvan av 2020-talet. Inom rymdområdet ska vi framöver realisera förmågor med militära tillämpningar och då främst kopplat till kommunikation, positionering, tidsuppfattning och underrättelseinhämtning. Ett prioriterat område är att skapa en rymdlägesbild för att därigenom veta var och när en motståndares satelliter befinner sig över Sverige. När det gäller ett svenskt Natomedlemskap så pågår även här förberedelser vid FMV. 

Trots det försämrade omvärldsläget och allvaret i vår vardag tar vi med oss en positiv känsla inför 2024. Jag känner att vi levererar det som förväntas av oss och att vi kan bli ännu bättre framöver. Sedan drygt ett år pågår ett förändringsarbete vid FMV som syftar till att öka effektiviteten, det arbetet ska fortsätta och successivt förbättra vår verksamhet. Vi ökar också ansträngningarna med att förstå och implementera den allt snabbare teknikutvecklingen inom exempelvis digitalisering och AI. 

Vi ska fortsatt fokusera på att leverera det som beställts och balansera de kortsiktiga- och långsiktiga perspektiven. Som chef över VerkO Flyg & Rymd är jag stolt över det vi åstadkommer. Vi gör skillnad i arbetet med att stärka landets försvarsförmåga. Vår viktigaste framgångsfaktor är att vi gör detta tillsammans med alla delar inom FMV, med Försvarsmakten och med samarbetspartners vid industrin och internationellt! 

Brigadgeneral Lars Helmrich, 

Annons

Chef Flyg- och rymdmateriel vid Försvarets materielverk

Dela: