FHS vicerektor till svenska Nato-delegationen

Publicerad: 2023-06-22 12:45

Anders Persson, vicerektor vid Försvarshögskolan, har blivit rekryterad till Sveriges Natodelegation i Bryssel. Han återvänder därmed till Försvarsmakten och rekryteringsprocessen för en ny vicerektor har redan inletts, uppger Försvarshögskolan på sin hemsida.

Annons

Anders Persson inledde sin militära karriär som reservofficer i artilleriet för att sedan utbilda sig till flygförare i flygvapnet. Han har bland annat arbetat vid planeringssektionen på strategiavdelningen vid Försvarsmaktens högkvarter, varit chef för Luftsstridsskolan i Uppsala, agerat försvarsattaché vid ambassaden i Bern samt varit lärare vid Försvarshögskolan.

– Jag har ett stort intresse för internationella frågor och när Sverige nu ska bli medlem - förr eller senare - är det en ynnest att bli tillfrågad om att personligen få delta i det arbetet. Nu ska jag arbeta på Försvarsmaktens uppdrag tillsammans med övriga inom Nato-delegationen, säger Anders Persson.

Persson har innehaft befattningen som vicerektor sedan förra sommaren och tillträder sin nya tjänst den 1 augusti 2023.

Dela: