FHS inrättar forskarutbildning i militärhistoria

Publicerad: 2023-06-02 13:19

Den 1 juni inrättas forskarutbildningsämnet historia med inriktningen militärhistoria vid Försvarshögskolan. Forskarutbildningen kommer att samarbeta med den av Stockholms och Uppsala universitets gemensamt drivna historiska forskarskola, enligt ett pressmeddelande från Försvarshögskolan den 31 maj.

Annons

- Att vi nu får en egen forskarutbildning med militärhistorisk inriktning bidrar till utvecklingen av en redan stark forskningsmiljö. Det innebär ett väsentligt steg i riktning mot att stärka området försvar, krishantering och säkerhet med militärhistorisk forskning, säger Steve Murdoch, professor i militärhistoria vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria.

Ämnet militärhistoria studerar bland annat krig, militära institutioner, kultur och tänkande. Det är en del av historieämnet men kan ses som en egen sub-disciplin på grund av sitt starka fokus. En militärhistoriker kan analysera krigets konsekvenser på det civila samhället samt samspelet mellan militärt och civilt i ett långt historiskt perspektiv, exempelvis genom studiet av samhällets resursgenerering för militära ändamål i ekonomiskt, personellt och ideologiskt hänseende, enligt högskolans pressmeddelande.

- Genom samverkan skapar vi en samarbetsyta mellan militärhistoria och historieämnet i stort samtidigt som en kritisk massa säkerställs för våra doktorander i fråga om doktorandseminarier och nätverk. Det bidrar till att bredda den militärhistoriska forskningsmiljön samtidigt som det ger nya och viktiga perspektiv som stärker Försvarshögskolans område, säger Piotr Wawrzeniuk, studierektor för forskarutbildningen i militärhistoria.

Dela: