Fängelse för kartläggning av militära skyddsobjekt

Publicerad: 2023-01-29 13:20

En man har dömts till två års fängelse av Göta hovrätt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Detta är den tredje domen i hovrätten och den nionde domen totalt i en serie rättsfall som rör individer som har kartlagt militära skyddsobjekt under de senaste åren.

Annons

– Den domstolspraxis som utvecklats på området under de senaste åren talar sitt tydliga språk. Att sprida uppgifter om försvarsanläggningar och militär infrastruktur är ett allvarligt brott som ytterst hotar att utsätta Sverige för stor risk. Med tanke på att underrättelsehotet mot Sverige och Försvarsmakten är högt är det extra viktigt att skydda uppgifter som dessa, säger överste Jörgen Röstberg, chef för Säkerhetskontoret vid Must.

Flera nya åtal har väckts i samma serie rättsfall och ytterligare ett flertal är att vänta under året.

Dela: