Extra ändringsbudget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina

Publicerad: 2023-03-16 20:47

I en proposition från finansdepartementet lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2023. Förslagen är en följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

I propositionen lämnas förslag om ett bemyndigande för regeringen att skänka försvarsmateriel till Ukraina i form av stridsvagn 122, artilleripjäser av typ Archer och robotsystem 97, samt ammunition till denna materiel, som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, och om att tillföra medel för återanskaffning av materiel.

Annons

Propositionen innehåller även förslag om ett bemyndigande för regeringen att besluta om
försäljning av artilleripjäser av typ Archer till Storbritannien.

Dela: