Erwan Hénault är Frankrikes nye säkerhetsattaché

Publicerad: 2024-04-12 13:41

Försvarssektorn Nyheter intervjuar överste Erwan Hénault som nyligen tillträtt som Frankrikes säkerhetsattaché i Stockholm. Hénault inledde sin karriär som gruppchef i gendarmeriets kravallstyrkor och har tidigare även lett ett detachement militärpoliser i Gao, Mali.

Annons

Överste Erwan Hénault har haft sin tjänst i snart två månader när FSN i höstas träffade honom på franska ambassaden i Stockholm. Han berättar att hans uppdrag är att skapa fler kontaktytor mellan det franska och svenska rättsväsendet och att han gör det inom rollen som Attaché de sécurité intérieure, på svenska säkerhetsattaché. Övriga Norden faller även under hans bevakningsområde och Hénault är den första som Frankrike posterar i regionen historiskt.

FSN: Varför inrättar Frankrike en säkerhetsattaché för Norden?

EH: Min ankomst till Sverige är en symbol för att våra länder har flera gemensamma intressen inom säkerhet – däribland polisiärt arbete och upprätthållande av den allmäna ordningen. Vi vill utbyta ännu mer kunskaper och erfarenheter med varandra. Anledningen till detta är inte endast det ryska hotet – vi behöver även utveckla vårt samarbete mot organiserad brottslighet.

FSN: Frankrike engagerar sig mer i norra Europa, det vill säga?

Annons

EH: Precis, Frankrike vänder mer av sin uppmärksamhet norrut. Den här, nytillsatta, attachétjänsten understryker Frankrikes stärkta engagemang och intresse för norra Europa överlag.  Förra året inrättades en ASI (fransk förkortning för säkerhetsattaché, reds. anm.) för Baltikum med säte i Vilnius, Litauen. Vi har väldigt mycket gemensamt med våra nordliga partners överlag och vi tror att vi har mycket att lära av varandra.

FSN: Hur har din första tid varit här?

EH: Jag har redan träffat representanter från justitiedepartementet och även er rikspolischef, Anders Thornberg. Överlag vill jag hitta så många kontaktpersoner som möjligt bland de brottsbekämpande myndigheterna och på justitiedepartementet. 

FSN: Vad är dina första intryck överlag?

Annons

EH: Jag har fått ett mycket bra första intryck överlag. Det är många i Sverige som känner Frankrike väl då de har jobbat där, och även många som talar god franska. Jag slås ofta över hur många likheter det finns oss emellan. Men det finns såklart även många skillnader; vi är ju uppbyggda helt annorlunda organisatoriskt. Vi har två nationella polismyndigheter, varav en, gendarmeriet, är militär. Vi (gendarmeriet) sänds ut på utlandsmissioner som provost (militärpolis reds. anm.) åt de franska styrkorna. Organiseringen är så på grund av vårt historiska arv. Vi har haft två polisstyrkor sedan 1600-talet, och det har fungerat mycket väl för oss.

FSN: Vad ingår i din nya befattning som säkerhetsattaché?  

EH: Även om de officiella kontakterna via Europol och Interpol går mycket väl, så vill vi fördjupa det bilaterala samarbetet med respektive land i Norden. Det handlar om att bygga upp kanaler för samverkan och att arbeta fram etablerade kontaktpersoner mellan våra rättsväsen på olika nivåer. Med det följer naturligtvis en hel del omvärldsbevakning. Utöver det så är jag också rådgivare till ambassadören, närmare bestämt inom de frågor som skulle falla inom det franska inrikesministeriets jurisdiktion om vi var i Frankrike. 

FSN: Det här är inte bara din första diplomatiska postering, utan du ska även upprätta en ny attachétjänst. Det låter som en riktig utmaning?

Annons

EH: Det stämmer att det här är mitt första diplomatiska uppdrag, men jag har varit på missioner utomlands tidigare. I 2018 - 2019 var jag chefs-provost i Gao, Mali. Där träffade jag faktiskt svenska militärpoliser, som gav ett mycket bra intryck. Tidigare, har jag jobbat i andra delar av Afrika och även Afghanistan. Men mycket av arbetet inom min nya tjänst går ut på att bygga relationer och skapa nätverk, och det har jag god erfarenhet av.

Dela: