Drönare levereras till Hemvärnet

Publicerad: 2024-02-07 16:41

Försvarets Materielverk har på uppdrag av Försvarsmakten anskaffat RPAS (drönare) till Hemvärnet. RPAS står för Remotely Piloted Aircraft System, alltså fjärrstyrda flygfarkoster, skriver FMV och Försvarsmakten.

Annons

– Anskaffning och leverans av UAV 06 innebär ett stort kliv för Hemvärnets förmåga att lösa till exempel bevakning och skyddsuppgifter. Systemet är lätt att använda och ger möjlighet till underrättelser i realtid säger Peter Wilhelmsson, systemledare Hemvärn på FMV:s verksamhetsområde Armémateriel i FMV:s pressmeddelande. 

Systemet som nu levereras till Hemvärnet benämns UAV 06 A och ingår i systemet UAV 06 Skatan.

RPAS införs i Hemvärnet för att inledningsvis utveckla metoder och taktik för nyttjande av drönarsystem. UAV 06 A är av typen Parrot ANAFI USA GOV och innehåller en flygfarkost av quadrocoptermodell, det vill säga en flygfarkost som drivs av fyra rotorer samt en handkontroll med bildskärm för styrning av drönaren. I systemet ingår även batterier och batteriladdare, skriver FMV.

– Det har varit en utmaning att hitta ett system som möter behoven i Hemvärnet, är lätthanterligt och samtidigt omhändertar krav på såväl säkerhetsskydd och försörjningssäkerhet. Därför är det extra glädjande att kunna leverera det här systemet, säger Peter Wilhelmsson.  

Enligt FMV är Flygfarkosten försedd med optisk kamera med 1-32x zoom och IR-kamera med upplösningen 320x256 pixlar. Flygfarkosten kan programmeras att flyga en förutbestämd rutt utan att operatören behöver styra den med handkontrollen. Flygfarkost och handkontroll använder GPS-signal för navigering men kan användas utan GPS-signal. Drifttiden är cirka 30 minuter vid fullt laddat batteri.

– Att hemvärnet nu är först ut med bred användning av fjärrstyrda flygfarkoster ligger helt rätt i tiden. Dessa system ökar förbandens förmåga att lösa sina uppgifter i både dagsljus och mörker, säger överstelöjtnant Jan-Åke Andersson, chef vid Rikshemvärnsstabens stödavdelning, i Försvarsmaktens pressmeddelande.

Dela: